ความสำคัญของการใช้หลักฐานและตัวอย่างในข้อเสนอแนะการวิจัย

ความสำคัญของการใช้หลักฐานและตัวอย่างในการแนะนำวิทยานิพนธ์เพื่อสนับสนุนคำถามหรือปัญหาการวิจัย

การใช้หลักฐานและตัวอย่างในการแนะนำวิทยานิพนธ์ของคุณมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ:

1. สร้างความน่าเชื่อถือ: โดยการรวมหลักฐานและตัวอย่างไว้ในบทนำ คุณสามารถแสดงให้เห็นว่างานวิจัยของคุณอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และข้อโต้แย้งของคุณได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี สิ่งนี้สามารถช่วยสร้างความน่าเชื่อถือของคุณในฐานะนักวิจัย และเพิ่มความมั่นใจของผู้อ่านในงานของคุณ

2. ให้บริบท: หลักฐานและตัวอย่างสามารถช่วยให้บริบทสำหรับคำถามหรือปัญหาการวิจัยของคุณ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความสำคัญและความเกี่ยวข้องของงานของคุณ

3. สนับสนุนข้อโต้แย้งของคุณ: การรวมหลักฐานและตัวอย่างไว้ในบทนำของคุณสามารถช่วยสนับสนุนข้อโต้แย้งของคุณและทำให้ข้อโต้แย้งนั้นโน้มน้าวใจได้มากขึ้น การแสดงให้เห็นว่างานวิจัยของคุณอ้างอิงจากตัวอย่างหรือข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริง คุณสามารถช่วยโน้มน้าวใจผู้อ่านถึงความถูกต้องของข้อโต้แย้งของคุณ

4. กำหนดขั้นตอนสำหรับบทความที่เหลือ: บทนำเป็นโอกาสแรกที่คุณต้องนำเสนองานวิจัยของคุณต่อผู้อ่าน ดังนั้นการสร้างความประทับใจให้ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ โดยการรวมหลักฐานและตัวอย่างไว้ในบทนำของคุณ คุณสามารถกำหนดขั้นตอนสำหรับเอกสารที่เหลือของคุณ และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการโต้แย้งของคุณ

โดยรวมแล้ว การใช้หลักฐานและตัวอย่างในการแนะนำวิทยานิพนธ์ของคุณมีความสำคัญต่อการสร้างความน่าเชื่อถือ การให้บริบท สนับสนุนข้อโต้แย้งของคุณ และกำหนดขั้นตอนสำหรับบทความที่เหลือของคุณ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts: