ทำไมต้อง tryout

ทำไมเราต้อง tryout ก่อนการวิเคราะห์ผลวิจัย

สิ่งสำคัญคือต้องทดลอง tryout หรือทดลองขั้นตอนการวิจัยนำร่องก่อนทำการศึกษาเต็มรูปแบบด้วยเหตุผลหลายประการ:

  1. เพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นไปได้และการปฏิบัติจริงของการศึกษา: การ tryout ในขั้นตอนการวิจัยสามารถช่วยให้นักวิจัยพิจารณาว่าการศึกษามีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการหรือไม่ และขั้นตอนนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากแบบสำรวจยาวเกินไปหรือยากในการดำเนินการ อาจระบุได้ในระหว่างการทดสอบ tryout และสามารถปรับเปลี่ยนได้ก่อนที่จะดำเนินการศึกษาเต็มรูปแบบ
  2. ในการระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น: การ tryout ขั้นตอนการวิจัยสามารถช่วยระบุปัญหาหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการศึกษา เช่น คำแนะนำที่ไม่ชัดเจนหรือคำถามที่เข้าใจยาก สิ่งนี้ทำให้นักวิจัยสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ก่อนที่จะดำเนินการศึกษาเต็มรูปแบบ
  3. เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของมาตรการ: การ tryout ขั้นตอนการวิจัยสามารถช่วยให้นักวิจัยประเมินความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของมาตรการที่ใช้ เช่น การสำรวจหรือการทดสอบ สิ่งนี้ช่วยให้นักวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนมาตรการที่จำเป็นก่อนที่จะดำเนินการศึกษาเต็มรูปแบบ

ตัวอย่างเช่น 

สมมติว่านักวิจัยกำลังทำการศึกษาเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบใหม่ ก่อนทำการศึกษาเต็มรูปแบบ ผู้วิจัยอาจทดสอบ tryout ขั้นตอนการศึกษาโดยการใช้วิธีสอนแบบใหม่กับนักเรียนกลุ่มเล็กๆ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของนักเรียน สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับขั้นตอนการศึกษา ประเมินความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของมาตรการที่ใช้ และกำหนดความเป็นไปได้และการปฏิบัติจริงของการศึกษา

โดยรวมแล้ว ขั้นตอนการวิจัยการทดสอบ tryout เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการวิจัยที่สามารถช่วยให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของผลลัพธ์ ตลอดจนความเป็นไปได้และการปฏิบัติจริงของการศึกษา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)