การทบทวนวรรณกรรมที่ประสบความสำเร็จ

ประสบความสำเร็จกับการเขียน การทบทวนวรรณกรรมใน 24 ชั่วโมง

1. จัดสรรเวลาเฉพาะสำหรับการทบทวนวรรณกรรม: เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเขียนและทบทวนวรรณกรรม สิ่งสำคัญคือต้องจัดสรรเวลาเฉพาะเพื่อทบทวนวรรณกรรมของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะเจาะจงในแต่ละวันหรือสัปดาห์ หรือกำหนดตารางเวลาที่ช่วยให้คุณมีสมาธิกับการทบทวนวรรณกรรมโดยไม่เสียสมาธิ

2. ระบุคำถามหรือปัญหาการวิจัยของคุณ: ก่อนที่คุณจะเริ่มเขียนรีวิววรรณกรรม สิ่งสำคัญคือต้องระบุคำถามหรือปัญหาการวิจัยที่ชัดเจนที่คุณต้องการตรวจสอบ วิธีนี้จะช่วยให้คุณเน้นการทบทวนและทำให้แน่ใจว่าคุณได้มีส่วนร่วมที่มีความหมายในสาขาของคุณ

3. ทบทวนวรรณกรรม: เมื่อคุณระบุคำถามหรือปัญหาการวิจัยได้แล้ว ให้เริ่มทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่ในสาขาของคุณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการค้นหาฐานข้อมูลออนไลน์ อ่านงานวิจัย หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณ ในขณะที่คุณทบทวนวรรณกรรม อย่าลืมจดบันทึกและจัดระเบียบสิ่งที่คุณค้นพบในลักษณะที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการเขียนรีวิววรรณกรรมของคุณ

4. พัฒนาโครงสร้างที่ชัดเจน: ขณะที่คุณเขียนรีวิววรรณกรรม สิ่งสำคัญคือต้องพัฒนาโครงสร้างที่ชัดเจนซึ่งแนะนำผู้อ่านผ่านการตรวจทานของคุณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบการทบทวนของคุณตามหัวข้อ ตามคำถามการวิจัย หรือตามวิธีการวิจัย

5. ใช้หัวเรื่องและหัวเรื่องย่อย: เพื่อช่วยผู้อ่านสำรวจการทบทวนวรรณกรรมของคุณ ให้ใช้หัวเรื่องและหัวเรื่องย่อยเพื่อแบ่งบทวิจารณ์ของคุณออกเป็นส่วนๆ สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้อ่านของคุณเข้าใจประเด็นหลักที่คุณกำลังทำและติดตามการวิจารณ์ของคุณ

6. ใช้คำพูดและการถอดความ: เพื่อสนับสนุนประเด็นของคุณและแสดงว่าคุณได้อ่านและเข้าใจวรรณกรรมที่คุณกำลังทบทวน ให้ใช้คำพูดและการถอดความเพื่อรวมแนวคิดของนักวิจัยคนอื่นๆ ไว้ในบทวิจารณ์ของคุณ เพียงให้แน่ใจว่าได้อ้างอิงแหล่งที่มาของคุณอย่างถูกต้องตามแนวทางของรูปแบบการอ้างอิงที่คุณเลือก

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

ใช้โครงสร้างคู่ขนานเพื่อทำให้วิทยานิพนธ์ของคุณมีความเชื่อมโยงและอ่านง่ายขึ้น
ประโยชน์ของการใช้บทนำวิทยานิพนธ์เพื่อสร้างความสำคัญและความเกี่ยวข้องของงานวิจัย
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของความสามารถทั่วไปในการวิจัยเชิงปริมาณ
ทฤษฎีความเป็นผู้นำ 
10 เหตุผลที่คุณทำวิทยานิพนธ์ไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็น
บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการสังเคราะห์และบูรณาการงานวิจัยก่อนหน้าในหัวข้อนี้ 
กลยุทธ์การใช้งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและสร้างความแตกต่างในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกอย่างม...
ผู้เชี่ยวชาญมีวิธีเลือกใช้สถิติในการวิจัยอย่างไรนะ?