ผลกระทบของการศึกษาต่อการลดการกระทำผิดซ้ำในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการศึกษาสามารถมีบทบาทในการลดการกระทำผิดซ้ำ หรือแนวโน้มที่บุคคลจะกลับไปมีพฤติกรรมทางอาญาหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ การศึกษาจำนวนหนึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่เข้าร่วมในโปรแกรมการศึกษาขณะอยู่ในคุกมีโอกาสน้อยที่จะทำผิดซ้ำเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม

เหตุผลประการหนึ่งอาจเป็นเพราะการศึกษาสามารถให้ทักษะและความรู้ที่จำเป็นแก่บุคคลในการหางานและกลายเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิผลของสังคมเมื่อได้รับการปล่อยตัว นอกจากนี้ยังสามารถช่วยสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความรู้สึกมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันไม่ให้บุคคลกลับไปมีพฤติกรรมทางอาญาอีก

นอกจากนี้ การศึกษายังช่วยลดการกระทำผิดซ้ำได้โดยการให้บุคคลมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการตัดสินใจที่ดีขึ้นและรับมือกับความท้าทายและความเครียดในชีวิต นอกจากนี้ยังสามารถให้ความรู้สึกถึงโครงสร้างและจุดประสงค์ขณะอยู่ในเรือนจำ ซึ่งอาจมีความสำคัญต่อการช่วยให้บุคคลติดตามและหลีกเลี่ยงการย้อนกลับไปสู่พฤติกรรมอาชญากรรม

โดยรวมแล้ว ดูเหมือนว่าการศึกษาสามารถมีบทบาทที่มีคุณค่าในการลดการกระทำผิดซ้ำในระบบยุติธรรมทางอาญา แม้ว่าจะไม่ใช่ยาครอบจักรวาล แต่ก็สามารถมอบทักษะและความรู้ที่จำเป็นแก่บุคคลเพื่อให้กลับคืนสู่สังคมได้สำเร็จและหลีกเลี่ยงการกลับไปมีพฤติกรรมทางอาญา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

10 วิธีในการสร้างนวัตกรรมการวิจัยระดับปริญญาโทของคุณ
หากเปิดงานวิจัยเพื่อตรวจสอบแต่ตัวหนังสือเคลื่อนไม่สวยเลย ต้องทำอย่างไร
วิเคราะห์แบบสอบถามงานวิจัย ทำอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ!
รูปแบบต่างๆ ของการอ้างอิงบรรณานุกรมในการเขียนวิทยานิพนธ์ที่เหมาะสม
ความแตกต่างระหว่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
ความสำคัญของการใช้ตัวอย่างและภาพประกอบในการทบทวนวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนประเด็นที่ทำให้เข้าใจข้อมูลมากข...
แผนการเรียนรู้การเรียนรู้แบบผสมผสาน พร้อมตัวอย่าง  
บทบาทของการแก้ไขและพิสูจน์อักษรในกระบวนการวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!