รับทำสื่อการเรียนการสอน

เมื่อพูดถึงการได้รับสื่อการสอน มีตัวเลือกมากมายสำหรับครู ทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการใช้วัสดุที่จัดทำโดยผู้จัดหลักสูตร องค์กรเหล่านี้สร้างแผนการสอนล่วงหน้าและเนื้อหาที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรเฉพาะ ทำให้ครูสามารถวางแผนและดำเนินการสอนที่ตรงตามข้อกำหนดของโรงเรียนหรือเขตของตนได้ง่าย

สำนักพิมพ์เพื่อการศึกษาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการขอรับสื่อการสอน บริษัทเหล่านี้ผลิตหนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้อื่นๆ สำหรับนักเรียนและครู เอกสารเหล่านี้สามารถซื้อหรือเข้าถึงได้ทางออนไลน์ในบางครั้ง และสามารถจัดเตรียมแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับครูเพื่อใช้ในห้องเรียน

แหล่งข้อมูลออนไลน์เป็นตัวเลือกยอดนิยมและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการรับสื่อการสอน เว็บไซต์ต่างๆ เช่น Khan Academy, TED-Ed และ Coursera มีสื่อการเรียนรู้และแหล่งข้อมูลฟรีสำหรับครูเพื่อใช้ในห้องเรียน แหล่งข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงแผนการสอน กิจกรรมเชิงโต้ตอบ และวิดีโอที่สามารถใช้เสริมการสอนแบบดั้งเดิมได้

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาวิชาชีพเป็นอีกวิธีหนึ่งในการรับสื่อการสอน การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาวิชาชีพหลายแห่งจัดเตรียมสื่อการสอนและแหล่งข้อมูลสำหรับครูเพื่อใช้ในห้องเรียน เนื้อหาเหล่านี้อาจรวมถึงแผนการสอน กิจกรรม และการประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรเฉพาะ

สมาคมการศึกษา เช่น สมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือสมาคมการอ่านนานาชาติ ยังช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งสื่อการสอน แหล่งข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงแผนการสอน กิจกรรม และการประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรเฉพาะ

สื่อสังคมออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ครูจะได้รับสื่อการสอน ครูหลายคนใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Twitter, Facebook และ Instagram เพื่อแชร์แหล่งข้อมูล แผนการสอน และสื่อการสอนกับครูคนอื่นๆ ซึ่งช่วยให้ครูสามารถเข้าถึงเนื้อหาและทรัพยากรต่างๆ ที่สร้างและแบ่งปันโดยนักการศึกษาคนอื่นๆ

สุดท้าย ครูยังสามารถสร้างเนื้อหาของตนเองได้โดยการปรับทรัพยากรที่มีอยู่ สร้างใบงานต้นฉบับ และแผนการสอนเพื่อให้เหมาะกับความต้องการและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งช่วยให้ครูสามารถปรับการสอนให้เหมาะกับชั้นเรียนเฉพาะของตนได้ และมั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน

โปรดทราบว่าเมื่อใช้วัสดุใดๆ ก็ตาม การประเมินวัสดุนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเกี่ยวข้องและความเหมาะสมกับหลักสูตร ตลอดจนความต้องการของนักเรียน นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์เมื่อใช้วัสดุที่ไม่ได้สร้างโดยครู

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

อนาคตของบรรณานุกรมในการเขียนวิทยานิพนธ์
ต้องการเวลามากขึ้น อ่านเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อขจัดความสูญเปล่าในการเขียนกิตติกรรมประกาศ วิจัยมหาวิทยาล...
กลยุทธ์ในการใช้บทคัดย่อวิทยานิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดการกับข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นและคำอธิบ...
ทฤษฎีความรู้ความเข้าใจ
บทบาทของวิทยานิพนธ์ในการเชื่อมช่องว่างระหว่างทฤษฎี และการปฏิบัติ
Dissertation: 3 สิ่งที่คุณไม่ควรพลาด ก่อนว่าจ้างทำงานดุษฎีนิพนธ์
สิ่งที่คุณควรทําเพื่อเข้าถึงความสําเร็จของการทำวิทยานิพนธ์
คุณรู้สึกอายกับทักษะการวิจัยเชิงปฏิบัติการของคุณหรือไม่? นี่คือสิ่งที่ต้องทำ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!