บริการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์

การใช้บริการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ ท่านจะได้รับเนื้อหาเล่มวิจัยถูกต้อง ดำเนินการตามชื่อเรื่องหรือหัวข้อที่ท่านกำหนด โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพ ตรงต่อเวลา ราคายุติธรรม และรับผิดชอบจนกว่าเล่มงานวิจัย (Research) งานวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ (Thesis/Independent Study: IS) และงานดุษฏีนิพนธ์ (Dissertation) ของท่านจะผ่าน

ราคาบริการ รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ มีเกณฑ์ราคาเริ่มต้น ดังนี้

ปริญญาตรี

บทที่ราคา
1 บทนำ2,590 บาท
2 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง3,590 บาท
3 ระเบียบวิธีการวิจัย3,590 บาท
4 ผลการศึกษา3,590 บาท
5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ2,590 บาท
รวม15,950 บาท

ปริญญาโท

บทที่ราคา
1 บทนำ3,590 บาท
2 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง5,590 บาท
3 ระเบียบวิธีการวิจัย4,590 บาท
4 ผลการศึกษา6,590 บาท
5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ4,590 บาท
รวม24,950 บาท

ปริญญาเอก

บทที่ราคา
1 บทนำ13,190 บาท
2 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง17,190 บาท
3 ระเบียบวิธีการวิจัย13,190 บาท
4 ผลการศึกษา16,190 บาท
5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ13,190 บาท
รวม72,950 บาท

*หมายเหตุ ราคาดังกล่าวข้างต้น เป็นระยะเวลาดำเนินการแต่ละบทภายใน 30 วัน หากท่านต้องการทราบระยะเวลาที่เร่งด่วนกว่านี้ สามารถจัดส่งอีเมลเพื่อติดต่อรับไฟล์งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และงานดุษฎีนิพนธ์ ได้ตลอดเวลา ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)

รับแก้ไขและตรวจสอบ PLAGIARISM จากโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ หรือ turnitin

ทางบริษัทฯ เรามีบริการรับแก้ไขและตรวจสอบ plagiarism จากโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ หรือ turnitin เราสามารถช่วยแก้ไขเนื้อหาเล่มงานวิจัย เนื้อหาเล่มงานวิทยานิพนธ์ เนื้อหาเล่มงานดุษฎีนิพนธ์ ตรวจสอบการคัดลอกงาน โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบงานวิจัยเองทั้งหมด

ทางเราสามารถช่วยท่านให้ท่านผ่านปัญหาทั้งหมดนี้ไปได้ด้วยดี รับรองผลผ่าน 100%  การันตีรู้ผลภายใน 1 วัน

ราคาบริการ รับแก้ไขและตรวจสอบ plagiarism จากโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ หรือ turnitin รับรองผลผ่าน 100%  มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ปริญญาตรี

เปอร์เซ็นปริญญาตรี
0 – 3%5,990 บาท
4 – 6%5,490 บาท
7 – 9%4,990 บาท
10 – 12%4,490 บาท
13 – 15%3,990 บาท
16- 18%3,490 บาท
19% ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30%2,990 บาท

ปริญญาโท

เปอร์เซ็นราคา
0 – 3%7,990 บาท
4 – 6%7,490 บาท
7 – 9%6,990 บาท
10 – 12%6,490 บาท
13 – 15%5,990 บาท
16- 18%5,490 บาท
19% ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30%4,990 บาท

ปริญญาเอก

เปอร์เซ็นราคา
0 – 3%15,990 บาท
4 – 6%15,490 บาท
7 – 9%14,990 บาท
10 – 12%14,490 บาท
13 – 15%13,990 บาท
16- 18%13,490 บาท
19% ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30%12,990 บาท

*หมายเหตุ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เนื้อหางานวิจัย เนื้อหางานวิทยานิพนธ์ หรือเนื้อหางานดุษฎีนิพนธ์ของท่าน ในบทที่ 1-5 เข้ามาให้ทางบริษัทฯ ตรวจสอบ และประเมินราคาการแก้ไขและตรวจสอบ ที่ชัดเจนก่อนได้ เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดสินใจเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)

บริการรับเขียนบทความวิจัย

เรามีบริการรับเขียนบทความวิจัย จากเล่มงานวิจัย เล่มงานวิทยานิพนธ์ เล่มงานดุษฎีนิพนธ์ ดำเนินการเกี่ยวข้องตามฟอร์แมตหรือรูปแบบการจัดพิมพ์ที่ทางวารสารกำหนดไว้ เช่น การพิมพ์เลขหน้า ปรับเลขหน้า ซึ่งสามารถช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการปรับแบบฟอร์มและได้งานที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว

ราคาบริการ รับเขียนบทความวิจัย เป็นการสรุปย่อจากบทที่ 1-5 จากเล่มงานวิจัย เล่มงานวิทยานิพนธ์ เล่มงานดุษฎีนิพนธ์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ปริญญาตรี

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน190 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน180 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน170 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน160 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน150 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน140 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน130 บาท/หน้า

ปริญญาโท

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน290 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน280 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน270 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน260 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน250 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน240 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน230 บาท/หน้า

ปริญญาเอก

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน590 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน580 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน570 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน560 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน550 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน540 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน530 บาท/หน้า

*หมายเหตุ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เล่มงานวิจัย เล่มงานวิทยานิพนธ์ เล่มงานดุษฎีนิพนธ์ ของท่าน ในบทที่ 1-5 เข้ามาให้ทางเราตรวจสอบ และประเมินราคาค่าบริการรับเขียนบทความวิจัย และการปรับแบบฟอร์มที่ชัดเจน โดยทางเราจะประเมินจากจำนวนหน้าของเนื้อหาทุกบทรวมกัน เพื่อในการตัดสินใจก่อนเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)

บริการรับจัดหน้าวิทยานิพนธ์

การใช้บริการรับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ ท่านจะได้เนื้อหางานวิจัยทุกบทอย่างถูกต้อง จัดเรียบเรียงตามคู่มือการเขียนวิจัยหรือคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์จากมืออาชีพ โดยผู้จัดมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ตรงตามคู่มืองานวิจัยของทุกสถาบัน ตรวจสอบการเว้นวรรค อีกทั้งให้คำปรึกษาคำแนะนำแบบมืออาชีพ ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อความสมบูรณ์และความถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง

ราคาบริการ การรับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ปริญญาตรี

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน35 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน33 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน31 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน29 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน27 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน25 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน23 บาท/หน้า

ปริญญาโท

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน45 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน43 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน41 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน39 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน37 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน35 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน32 บาท/หน้า

ปริญญาเอก

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน65 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน63 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน61 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน59 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน57 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน55 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน53 บาท/หน้า

*หมายเหตุ ท่านสามารถส่งไฟล์เนื้อหางานวิจัยที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ รับจัดหน้างานวิจัย หรือรับจัดหน้างานวิทยานิพนธ์เข้ามมา เพื่อการประเมินราคาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)

บริการรับเขียนบทคัดย่อภาษาไทย หรือ รับเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

บริการรับเขียนบทคัดย่อภาษาไทย หรือรับเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ สรุปเนื้อหางานวิจัย โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ สามารถเขียนเรียบเรียงบทคัดย่อภาษาไทย หรือ บทคัดย่อภาษาอังกฤษในระยะเวลาที่เร่งด่วนได้ อีกทั้งจัดส่งงานตรงตามเวลากำหนด

ราคาบริการ รับเขียนบทคัดย่อภาษาไทย หรือ รับเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ราคาบริการ รับเขียนบทคัดย่อภาษาไทย

ปริญญาตรี

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน400 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน380 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน360 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน340 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน320 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน300 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน280 บาท/หน้า

ปริญญาโท

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน600 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน580 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน560 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน540 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน520 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน500 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน480 บาท/หน้า

ปริญญาเอก

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน1,000 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน950 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน900 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน850 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน800 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน750 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน700 บาท/หน้า

ราคาบริการ  รับเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ปริญญาตรี

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน500 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน490 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน480 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน470 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน460 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน450 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน440 บาท/หน้า

ปริญญาโท

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน800 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน780 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน760 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน740 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน720 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน700 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน680 บาท/หน้า

ปริญญาเอก

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน1,200 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน1,150 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน1,100 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน1,050 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน1,000 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน950 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน900 บาท/หน้า

* หมายเหตุ ท่านสามารถส่งไฟล์บทที่ 1 และบทที่ 5 เพื่อให้ทางบริษัทฯ ประเมินราคาจำนวนหน้าในการสรุปเรียบเรียงบทคัดย่อภาษาไทย หรือ ทคัดย่อภาษาอังกฤษที่ท่านต้องการ ภายใต้ระยะเวลาที่ท่านกำหนด เพื่อให้ท่านสามารถพิจารณาในการตัดสินใจ สามารถส่งไฟล์เนื้อหาเข้ามาได้ที่ ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)

บริการรับแปลงานวิจัย

ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ และมากประสบการณ์ บริษัทฯ เรามีบริการรับแปลงานวิจัยที่เป็น text หรือ paper จากต่างประเทศ แปลงานวิจัยจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย โดยเรียบเรียงเป็นภาษาวิชาการ เพื่อนำเนื้อหาดังกล่าวไปประกอบการอ้างอิง หรือเป็นแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องภายในบทที่ 2 หรือสรุปเป็นเนื้อหาผลการวิจัยในบทที่ 4 เพื่อนำส่งงานวิจัยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ราคาบริการ รับแปลงานวิจัย มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ปริญญาตรี

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน400 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน390 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน380 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน370 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน360 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน350 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน340 บาท/หน้า

ปริญญาโท

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน700 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน680 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน660 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน640 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน620 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน600 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน580 บาท/หน้า

ปริญญาเอก

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน1,000 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน950 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน900 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน850 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน800 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน750 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน700 บาท/หน้า

*หมายเหตุ ท่านสามารถส่งไฟล์ text หรือไฟล์ paper ที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ทางบริษัทฯ พิจารณาและประเมินราคาบริการเบื้องต้น เพื่อใช้ในการตัดสินใจ สามารถจัดส่งไฟล์เข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)

บริการรับสร้างแบบสอบถาม สร้างแบบสัมภาษณ์ และสร้างแบบสอบถามออนไลน์

หากท่านต้องการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถามออนไลน์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ หรืองานดุษฎีนิพนธ์ที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่ ให้มีความชัดเจน ถูกต้องตามกรอบแนวคิดการวิจัยหรือตัวแปรที่กำหนดไว้

ทางบริษัทฯ เรามีบริการรับสร้างแบบสอบถาม สร้างแบบสัมภาษณ์ และสร้างแบบสอบถามออนไลน์ที่ถูกต้องตามหลักการ สร้างข้อคำถามที่ชัดเจน ครอบคลุมประเด็น มีความสอดคล้องกับตัวแปรตามที่กำหนดไว้ หรือตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำไว้เป็นแนวทาง สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานตรงเวลา เพราะเราเป็นทีมงานมืออาชีพ สามารถจัดส่งงานได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอน

ราคาบริการ สร้างแบบสอบถาม สร้างแบบสัมภาษณ์ และสร้างแบบสอบถามออนไลน์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ปริญญาตรี

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน300 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน290 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน280 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน270 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน260 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน250 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน240 บาท/หน้า

ปริญญาโท

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน500 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน450 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน400 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน350 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน300 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน250 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน200 บาท/หน้า

ปริญญาเอก

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน600 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน550 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน500 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน450 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน400 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน350 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน300 บาท/หน้า

*หมายเหตุ ก่อนจะเริ่มสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถามออนไลน์ ท่านควรกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย หรือตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยอย่างชัดเจน

เพื่อให้ทางบริษัทสามารถสร้างแบบสอบถาม สร้างแบบสัมภาษณ์ หรือสร้างแบบสอบถามออนไลน์ให้กับท่านได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็นหรือขอบเขตที่ท่านกำหนดไว้ โดยท่านสามารถส่งรายละเอียดไฟล์งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ หรืองานดุษฎีนิพนธ์ของท่าน เข้ามาให้ทางเราประเมินราคาเบื้องต้น ได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)

บริการรับเขียนโครงร่างงานวิจัย

ในการเริ่มงานวิจัยสิ่งแรกที่ต้องกังวลคือวิจัยเกี่ยวกับอะไรดี ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยอะไรดี หรือต้องเลือกอาจารย์ท่านไหนเป็นที่ปรึกษาวิจัย ในการให้คำแนะนำสำหรับการเขียนโครงร่างงานวิจัย เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพื่อยื่นเสนอหัวข้องานวิจัยตามที่ต้องการก่อนได้

ราคาบริการ รับเขียนโครงร่างงานวิจัย เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ปริญญาตรี

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน5,900 บาท
ภายใน 2 วัน5,800 บาท
ภายใน 3 วัน5,700 บาท
ภายใน 4 วัน5,600 บาท
ภายใน 5 วัน5,500 บาท
ภายใน 6 วัน5,400 บาท
ภายใน 7 วัน5,300 บาท

ปริญญาโท

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน6,900 บาท
ภายใน 2 วัน6,700 บาท
ภายใน 3 วัน6,500 บาท
ภายใน 4 วัน6,300 บาท
ภายใน 5 วัน6,100 บาท
ภายใน 6 วัน5,900 บาท
ภายใน 7 วัน5,700 บาท

ปริญญาเอก

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน15,990 บาท
ภายใน 2 วัน15,490 บาท
ภายใน 3 วัน14,990 บาท
ภายใน 4 วัน14,490 บาท
ภายใน 5 วัน13,990 บาท
ภายใน 6 วัน13,490 บาท
ภายใน 7 วัน12,990 บาท

*หมายเหตุ การเขียนโครงร่างงานวิจัย เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์นี้ จำกัดจำนวนหน้าไม่เกิน 15 หน้าเท่านั้น หากท่านต้องการปริมาณเนื้อหาที่เยอะกว่านี้ ทางเรามีบริการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ หรือรับทำดุษฎีนิพนธ์ ในรูปแบบเนื้อหาบทที่ 1-3 ให้ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้

เนื่องจากเงื่อนไขการรับผิดชอบแก้ไขจะมีความแตกต่างกัน อีกทั้งราคาค่าบริการที่แตกแต่งกันอย่างชัดเจน หากท่านเลือกใช้บริการในส่วนเนื้อหาบทที่ 1-3 เพื่อนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ การเขียนโครงร่างงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น จำกัดการแปลงานวิจัยจากต่างประเทศ ไม่เกิน 2 หน้า โดยสามารถจัดส่งรายละเอียดเข้ามาสอบถามได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)

บริการ รับสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รับสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ท่านกำลังศึกษา ตามหลักการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ท่านใช้ในการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ หรืองานดุษฎีนิพนธ์นั้น จะต้องมีความสอดคล้องกับตัวแปรตามที่กำหนด

โดยเฉพาะเนื้อหาข้อมูลที่ต้องมีความเป็นปัจจุบัน และมีการอัพเดทในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยบางท่าน ก็กำหนดไว้ไม่เกิน 5 ปี ล้วนแล้วแต่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการสืบค้นอย่างยาวนาน และบางครั้งก็ไม่สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นไฟล์เอกสารอ้างอิงได้

ทางบริษัทฯ เรามีการจัดเก็บฐานข้อมูล ที่อัพเดทเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการรองรับในการบริการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถบันทึกไฟล์เอกสารอ้างอิงดังกล่าว เพื่อนำส่งให้กับท่านไว้เป็นเอกสารอ้างอิงกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้

ดังนั้น ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ทางเราสามารถสืบค้นเนื้อหาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้กับท่านได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักการ และส่งงานให้กับท่านได้ตรงตามเวลาที่ท่านกำหนด

ราคาบริการ รับสืบค้นข้อมูลงานวิจัย มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ปริญญาตรี

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน150 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน145 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน140 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน135 บาท/หน้า

ปริญญาโท

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน250 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน240 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน230 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน220 บาท/หน้า

ปริญญาเอก

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน400 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน390 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน380 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน370 บาท/หน้า

*หมายเหตุ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์โดยการระบุเนื้อหาข้อมูลที่จำเป็นจะต้องในงานวิจัย เนื้อหาวิทยานิพนธ์ หรือเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์ของท่าน เข้ามาให้ทางบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินราคาค่าบริการรับสืบค้นข้อมูลงานวิจัย เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดการตัดสินใจเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)

บริการ รับทำส่วนประกอบเล่มวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์

หากท่านไม่มีเวลาการจัดพิมพ์ส่วนประกอบเล่มวิจัย เล่มวิทยานิพนธ์ เล่มดุษฎีนิพนธ์ และไม่อยากเสียเวลาไปกับการพิมพ์เลขหน้า ปรับเลขหน้า หรือดำเนินการส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบ ทางบริษัทฯ เราสามารถช่วยท่านประหยัดเวลาตั้งกล่าวได้

ราคาบริการ รับทำส่วนประกอบเล่มวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ปริญญาตรี

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน120 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน115 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน110 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน105 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน100 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน95 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน90 บาท/หน้า

ปริญญาโท

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน150 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน145 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน140 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน135 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน130 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน125 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน120 บาท/หน้า

ปริญญาเอก

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน400 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน390 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน380 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน370 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน360 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน350 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน340 บาท/หน้า

*หมายเหตุ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เนื้อหาวิจัย เนื้อหาวิทยานิพนธ์ หรือเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์ของท่าน บทที่ 1-5 เข้ามาให้ทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบ และประเมินราคาค่าจัดทำส่วนประกอบ เช่น จำนวนหน้าของสารบัญ จำนวนหน้าของสารบัญตาราง และจำนวนหน้าของสารบัญภาพที่ชัดเจน โดยทางบริษัทฯ จะตรวจสอบและคาดการณ์จากจำนวนหน้าของเนื้อหาทุกบทรวมกัน แล้วประเมินราคาจำนวนหน้าส่วนประกอบหน้าต่างๆ ที่ต้องจัตทำไต้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดการตัดสินใจเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)

บริการ รับทำบรรณานุกรม

หากทนไม่มีเวลา ไม่อยากเครียดกับการจัดทำบรรณานุกรมที่มีรูปแบบการจัดทำบรรณานุกรมหลากหลายรูปแบบ รายละเอียดการเว้นวรรค การย่อหน้า การพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมาก ยังไม่นับรวมถึงความแตกต่างของแหล่งอ้างอิงที่มีที่มาแตกต่างกัน จะต้องพิมพ์แตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบรรณานุกรมรูปแบบ APA (American Psychological Association) AMA (American Medical Association) Chicago MLA (Modern Language Association) Turabian และ Vancouver ซึ่งมีความแตกต่างกัน และใช้เวลาในการดำเนินการมากที่สุด

หากท่านกำลังประสบกับปัญหาข้างต้นนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีรับทำบรรณานุกรมให้กับท่าน โดยเรามีความเชี่ยวชาญในการจัดพิมพ์บรรณานุกรมแต่ละประเภท แต่ละรูปแบบได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ โดยใช้การจัดพิมพ์แบบ Manual ซึ่งจะไม่ใช้ระบบการจัดพิมพ์ต่างๆ ที่อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดเมื่อท่านนำไปเปิดกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่รองรับหรือไม่มีโปรแกรมการจัดพิมพ์อัตโนมัติดังกล่าว

ราคาบริการ รับทำบรรณานุกรม มีเกณฑ์ราคา ด้งนี้

ปริญญาตรี

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน250 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน240 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน230 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน220 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน210 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน200 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน190 บาท/หน้า

ปริญญาโท

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน300 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน290 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน280 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน270 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน260 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน250 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน240 บาท/หน้า

ปริญญาเอก

ระยะเวลาราคา
ภายใน 1 วัน500 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน490 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน480 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน470 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน460 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน450 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน440 บาท/หน้า

*หมายเหตุ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เนื้อหาวิจัย เนื้อหาวิทยานิพนธ์ หรือเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์ของท่าน บทที่ 1-5 เข้ามาให้ทางบริษัทฯ ตรวจสอบ และประเมินราคาค่าจัดทำบรรณานุกรมที่ชัดเจนก่อน โดยทางบริษัทฯ จะตรวจสอบและคาตการณ์จากแหล่งอ้างอิงที่ปรากฎในนื้อหาทุกบทรวมกัน แล้วประเมินราคาจำนวนหน้าบรรณานุกรมที่จัดทำล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดสินใจเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu (หยุดทุกวันอาทิตย์)