สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำของเอกสารอ้างอิงวิทยานิพนธ์

นี่คือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการอ้างอิงแหล่งที่มาในวิทยานิพนธ์ของคุณ:

สิ่งที่ควรทำ:

1. อย่าลืมอ้างอิงแหล่งที่มาทั้งหมดของคุณอย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แต่ง ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ใช้รูปแบบการอ้างอิงที่สอดคล้องกันตลอดทั้งวิทยานิพนธ์ของคุณ สิ่งนี้จะทำให้การอ้างอิงของคุณติดตามและเข้าใจได้ง่าย

3. ใส่รายการอ้างอิงที่ส่วนท้ายของวิทยานิพนธ์ของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้อ่านค้นหาแหล่งข้อมูลที่คุณใช้ได้อย่างง่ายดาย

4. ใส่ทั้งแหล่งข้อมูลหลักและแหล่งข้อมูลรองในข้อมูลอ้างอิงของคุณ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิคือเอกสารหรือวัสดุต้นฉบับ ในขณะที่แหล่งข้อมูลทุติยภูมิเป็นงานที่ตีความหรือวิเคราะห์แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ

5. ตรวจสอบรายการอ้างอิงของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและจัดรูปแบบอย่างถูกต้อง

สิ่งที่ไม่ควรทำ:

1. อย่าลืมอ้างอิงแหล่งที่มาของคุณ การไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของคุณถือเป็นการลอกเลียนแบบ ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงได้

2. อย่าผสมผสานรูปแบบการอ้างอิงที่แตกต่างกันในวิทยานิพนธ์ของคุณ เลือกรูปแบบหนึ่งและติดกับตลอดทั้งกระดาษของคุณ

3. อย่ารวมแหล่งที่มาในรายการข้อมูลอ้างอิงที่คุณไม่ได้ใช้จริงในวิทยานิพนธ์ของคุณ สิ่งนี้อาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดและทำลายความน่าเชื่อถือของงานของคุณได้

4. อย่าพึ่งพาแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเพียงอย่างเดียว แม้จะมีประโยชน์ แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาแหล่งข้อมูลหลักด้วยเพื่อทำความเข้าใจหัวข้อของคุณให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

5. อย่าใส่แหล่งข้อมูลที่ล้าสมัยหรือไม่น่าเชื่อถือในรายการข้อมูลอ้างอิงของคุณ ใช้แหล่งข้อมูลปัจจุบันที่น่าเชื่อถือเท่านั้นเพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งของคุณ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)