แถบเมนูใน AMOS

อธิบายเมนูในโปรแกรม AMOS

โปรแกรม IBM SPSS AMOS มีแถบเมนูที่ให้การเข้าถึงตัวเลือกและคุณสมบัติต่างๆ นี่คือภาพรวมของเมนูหลักและฟังก์ชั่น:

  1. ไฟล์ (File) : เมนูนี้มีตัวเลือกสำหรับการสร้างโครงการใหม่ เปิดโครงการที่มีอยู่ บันทึกโครงการ นำเข้าและส่งออกข้อมูลและแบบจำลอง และการพิมพ์
  2. แก้ไข (Edit) :  เมนูนี้มีตัวเลือกสำหรับแก้ไขโปรเจ็กต์ปัจจุบัน รวมถึงการคัดลอกและวางองค์ประกอบ เลิกทำและทำซ้ำการกระทำ และจัดการคุณสมบัติของโปรเจ็กต์
  3. มุมมอง (View) : เมนูนี้มีตัวเลือกสำหรับเปลี่ยนวิธีแสดงโมเดล เช่น การซูมเข้าและออก การแสดงเส้นตาราง และการปรับแต่งรูปลักษณ์ขององค์ประกอบต่างๆ
  4. สร้าง (Build) : เมนูนี้มีตัวเลือกสำหรับการสร้างโมเดล SEM รวมถึงการเพิ่มตัวแปร การระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และการกำหนดโมเดลการวัด
  5. ค่าประมาณ (Estimate) : เมนูนี้มีตัวเลือกสำหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลอง SEM รวมถึงการประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุด ค่าประมาณแบบเบย์ และค่ากำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนัก
  6. แบบจำลอง (Model) : เมนูนี้มีตัวเลือกสำหรับการประเมินความพอดีของแบบจำลอง เช่น การเรียกใช้การทดสอบไคสแควร์ของแบบจำลอง การคำนวณดัชนีความพอดี เช่น RMSEA และ GFI และการประเมินความถูกต้องของโครงสร้างและการวัดความถูกต้องของแบบจำลอง
  7. กราฟ (Graph) : เมนูนี้มีตัวเลือกสำหรับการสร้างการแสดงกราฟิกของโมเดล เช่น ไดอะแกรมเส้นทาง ไดอะแกรมค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐาน และไดอะแกรมการโหลด
  8. ข้อมูล (Data:) : เมนูนี้มีตัวเลือกสำหรับการทำงานกับข้อมูล เช่น การจัดการข้อมูลที่ขาดหายไป ตัวแปรในการบันทึก และการล้างข้อมูล
  9. ยูทิลิตี (Utilities): เมนูนี้มีตัวเลือกสำหรับการเรียกใช้การวิเคราะห์เพิ่มเติม เช่น การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและปัจจัย
  10. วิธีใช้ (Help): เมนูนี้มีตัวเลือกสำหรับการเข้าถึงเอกสารวิธีใช้ของ AMOS และทรัพยากรอื่นๆ เช่น บทช่วยสอนและการสัมมนาผ่านเว็บ

โปรดทราบว่าตัวเลือกเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ AMOS ที่คุณใช้และบริบทของการวิเคราะห์ของคุณ แต่ควรให้แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับตัวเลือกที่มีในซอฟต์แวร์

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)