AMOS กับ LISREL วิเคราะห์ SEM แตกต่างกัน

AMOS กับ LISREL มีขั้นตอนวิเคราะห์ SEM เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

IBM SPSS AMOS และ LISREL เป็นทั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ออกแบบสำหรับการสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน (CFA) แม้ว่าทั้งสองโปรแกรมสามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์ SEM ได้ แต่มีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกันบางประการ:

  1. เป็นมิตรต่อผู้ใช้: AMOS มีส่วนต่อประสานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้มากกว่า ซึ่งมีคุณลักษณะการลากและวางแบบกราฟิกสำหรับการสร้างและประเมินแบบจำลอง SEM ซึ่งใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น SEM หรือนักวิจัยที่ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ SEM มาก่อน ในทางกลับกัน LISREL มีอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนกว่าและมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการวิเคราะห์ SEM ขั้นสูง ผู้ใช้ SEM ขั้นสูงและนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ SEM จะใช้มัน
  2. การประมาณค่าแบบจำลอง: AMOS ใช้วิธีการประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุด (ML) เป็นหลักในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลอง ในขณะที่ LISREL ยังมีตัวเลือกการประมาณอื่นๆ เช่น การประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุด (FIML) ด้วยข้อมูลทั้งหมด และกำลังสองน้อยที่สุดทั่วไป (GLS)
  3. การปรับเปลี่ยนแบบจำลอง: AMOS มีตัวเลือกมากมายในการทดสอบการปรับเปลี่ยนแบบจำลอง เช่น การเพิ่มเส้นทาง การลบเส้นทาง และการทดสอบแบบจำลองที่ซ้อนกัน LISREL มีตัวเลือกการปรับเปลี่ยนขั้นสูงเพิ่มเติม เช่น การทดสอบความไม่แปรปรวน การทดสอบการวัดที่ไม่แปรปรวน และการทดสอบตัวแปรแฝงที่ไม่แปรปรวน .
  4. ความพอดีของโมเดล: ทั้งสองโปรแกรมมีตัวเลือกในการประเมินความพอดีของโมเดล แต่ LISREL นำเสนอเอาต์พุตที่มีรายละเอียดมากกว่าและตัวเลือกสำหรับดัชนีความพอดีของโมเดล เช่น Bentler-Bonett Normed Fit Index (NFI), Bentler-Bonett Nonnormed Fit Index (NNFI) และ Bentler-Bonett Comparative Fit Index (CFI)
  5. เอาต์พุต: เอาต์พุตของ AMOS เป็นแบบกราฟิกมากกว่า เอาต์พุตของ LISREL เป็นแบบสเปรดชีตมากกว่า
  6. ภาษาที่ให้บริการ: AMOS มีให้บริการในภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสเท่านั้น ในขณะที่ LISREL มีภาษารองรับเพิ่มเติม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)