คลังเก็บป้ายกำกับ: การขยาย

บทบาทของการอภิปรายในการวิจัย

บทบาทของการอภิปรายในการสังเคราะห์และตีความผลการวิจัยในบริบทของสาขาที่กว้างขึ้น

ส่วนอภิปรายของงานวิจัยเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้เขียนสังเคราะห์และตีความผลการวิจัยในบริบทของสาขาที่กว้างขึ้น การสังเคราะห์และตีความผลการวิจัยเกี่ยวข้องกับการนำผลลัพธ์หลักของการศึกษามารวมกันและวางไว้ในบริบทของสิ่งที่ทราบอยู่แล้วเกี่ยวกับหัวข้อนั้น สิ่งนี้ช่วยให้เข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการวิจัยและสามารถช่วยเน้นความสำคัญและความสำคัญของผลการวิจัย มีส่วนสำคัญหลายประการที่ส่วนการอภิปรายมีบทบาทในการสังเคราะห์และตีความผลการวิจัย:

1. สรุปข้อค้นพบหลัก: การอภิปรายควรเริ่มต้นด้วยการสรุปข้อค้นพบหลักของการศึกษา โดยเน้นผลลัพธ์ที่สำคัญและเกี่ยวข้องมากที่สุด สิ่งนี้จะช่วยให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนของการวิจัยและจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงส่วนสนับสนุนหลักของการศึกษา

2. การวางสิ่งที่ค้นพบในบริบทของฟิลด์ที่กว้างขึ้น: การอภิปรายควรวางสิ่งที่ค้นพบในบริบทของฟิลด์ที่กว้างขึ้น โดยการอภิปรายว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นเปรียบเทียบกับสิ่งที่ทราบอยู่แล้วเกี่ยวกับหัวข้อนั้นอย่างไร สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการอภิปรายจุดแข็งและข้อจำกัดของการศึกษา และวิธีที่การค้นพบนี้เพิ่มหรือขยายองค์ความรู้ที่มีอยู่

3. การตีความสิ่งที่ค้นพบ: การอภิปรายควรตีความสิ่งที่ค้นพบด้วยการอธิบายว่าผลลัพธ์มีความหมายอย่างไรและเหตุใดจึงมีความสำคัญ สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการอภิปรายความหมายของสิ่งที่ค้นพบเพื่อการปฏิบัติหรือนโยบาย หรือโดยการเน้นย้ำถึงการประยุกต์ใช้งานวิจัยในโลกแห่งความเป็นจริง

โดยรวมแล้ว ส่วนการอภิปรายมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์และตีความผลการวิจัยในบริบทของสาขาที่กว้างขึ้น โดยการรวบรวมผลหลักของการศึกษาและวางไว้ในบริบทของสิ่งที่ทราบอยู่แล้วเกี่ยวกับหัวข้อ ผู้เขียนสามารถให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการวิจัยและสามารถช่วยเน้นความสำคัญและความสำคัญของผลการวิจัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)