คลังเก็บป้ายกำกับ: การจัดระเบียบเอกสาร

การพัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

การปฏิบัติงานพัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม TDC นั้น เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานที่ดี ต้องทำอย่างไรบ้าง

การพัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม TDC สามารถทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 1. วางแผนล่วงหน้า: วางแผนล่วงหน้าโดยกำหนดขอบเขต เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของงานวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจน และระบุประเภทของเอกสารที่จะรวมไว้ด้วย
 2. จัดระเบียบเอกสาร: จัดระเบียบเอกสารเป็นหมวดหมู่ตรรกะและหมวดหมู่ย่อย เช่น ตามบทหรือส่วน เพื่อให้ง่ายต่อการนำทางและดึงเอกสาร
 3. ใช้การสแกนคุณภาพสูง: ใช้การสแกนคุณภาพสูงเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารดิจิทัลมีความชัดเจนและอ่านง่าย
 4. ใช้ซอฟต์แวร์ OCR: ใช้ซอฟต์แวร์การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) เพื่อแปลงภาพที่สแกนเป็นข้อความที่ค้นหาได้ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการค้นหาของงานวิทยานิพนธ์
 5. ใช้ข้อมูลเมตาที่สอดคล้องกัน: ใช้ข้อมูลเมตาที่สอดคล้องกัน เช่น ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง และวันที่ตีพิมพ์ เพื่อปรับปรุงการจัดระเบียบและความสามารถในการค้นหาของงานวิทยานิพนธ์
 6. สำรองข้อมูลวิทยานิพนธ์อย่างสม่ำเสมอ: สำรองข้อมูลวิทยานิพนธ์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความปลอดภัยและสามารถกู้คืนได้ในกรณีที่เกิดปัญหาใดๆ
 7. ทดสอบวิทยานิพนธ์: ทดสอบวิทยานิพนธ์โดยการค้นหาและเรียกค้นเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้องและสามารถค้นหาเอกสารได้ง่าย
 8. ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม: ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันงานวิทยานิพนธ์จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการสูญหายของข้อมูล
 9. ประเมินผลงานวิทยานิพนธ์: ประเมินผลงานวิทยานิพนธ์อย่างสม่ำเสมอ โดยติดตามการใช้งาน ความคิดเห็นของผู้ใช้ และปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น และปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น
 10. เตรียมจัดพิมพ์: เตรียมจัดพิมพ์โดยดูแลให้วิทยานิพนธ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการส่งวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย

โดยสรุป เพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพที่ดีเมื่อพัฒนาวิทยานิพนธ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม TDC สิ่งสำคัญคือต้องวางแผนล่วงหน้า จัดระเบียบเอกสาร ใช้การสแกนคุณภาพสูง ใช้ซอฟต์แวร์ OCR ใช้ข้อมูลที่สอดคล้องกัน สำรองข้อมูลงานวิทยานิพนธ์อย่างสม่ำเสมอ ทดสอบวิทยานิพนธ์ ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ และเตรียมจัดพิมพ์เผยแพร่ตามแนวทางและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

การพัฒนางานวิจัยฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือปฏิบัติงานพัฒนางานวิจัยฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม TDC (ThaiLIS Digital Collection)

โปรแกรม TDC (ThaiLIS Digital Collection) เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างฐานข้อมูลเอกสารงานวิจัยฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูลเอกสารงานวิจัยฉบับเต็มโดยใช้โปรแกรม TDC มีดังนี้

 1. ติดตั้งโปรแกรม TDC: ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม TDC บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. สร้างโครงการใหม่: เปิดโปรแกรม TDC และสร้างโครงการใหม่สำหรับฐานข้อมูลเอกสารงานวิจัยฉบับเต็ม
 3. เพิ่มข้อมูลเมตา: เพิ่มข้อมูลเมตาในโครงการ เช่น ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง และวันที่ตีพิมพ์ของเอกสารงานวิจัย
 4. สแกนเอกสาร: สแกนเอกสารที่จะรวมอยู่ในฐานข้อมูลเอกสารงานวิจัยฉบับเต็ม
 5. แปลงเอกสารที่สแกนเป็นรูปแบบดิจิทัล: แปลงเอกสารงานวิจัยที่สแกนเป็นรูปแบบดิจิทัล เช่น PDF โดยใช้ซอฟต์แวร์สแกนเอกสาร
 6. นำเข้าเอกสารดิจิทัล: นำเข้าเอกสารดิจิทัลเข้าสู่โปรแกรม TDC
 7. จัดระเบียบเอกสาร: จัดระเบียบเอกสารงานวิจัยเป็นโฟลเดอร์หรือหมวดหมู่ เช่น ตามผู้แต่งหรือวันที่พิมพ์ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและดึงเอกสาร
 8. เพิ่มข้อความที่ค้นหาได้: เพิ่มข้อความที่ค้นหาได้ลงในเอกสารโดยใช้ซอฟต์แวร์การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR)
 9. สร้างดัชนี: สร้างดัชนีของเอกสารโดยใช้ข้อมูลเมตาและข้อความที่ค้นหาได้
 10. เผยแพร่ฐานข้อมูลเอกสารงานวิจัยฉบับเต็ม: เผยแพร่ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มโดยการส่งออกโครงการเป็นรูปแบบบนเว็บ เช่น HTML หรือ XML สำหรับการเข้าถึงแบบออนไลน์
 11. ความปลอดภัยและการสำรองข้อมูล: ตรวจสอบความปลอดภัยและการสำรองข้อมูลของฐานข้อมูลเอกสารทั้งหมดโดยการสำรองข้อมูลโครงการอย่างสม่ำเสมอและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย

โดยสรุป การพัฒนาฐานข้อมูลเอกสารงานวิจัยฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม TDC ประกอบด้วยการติดตั้งโปรแกรม TDC, การสร้างโครงการใหม่, การเพิ่มข้อมูลเมตา, การสแกนเอกสาร, การแปลงเอกสารที่สแกนเป็นรูปแบบดิจิทัล, การนำเข้าเอกสารดิจิทัล, การจัดระเบียบเอกสาร , เพิ่มข้อความที่ค้นหาได้ , สร้างดัชนี , เผยแพร่ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม และรับประกันความปลอดภัยและการสำรองฐานข้อมูล

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)