คลังเก็บป้ายกำกับ: การบันทึกข้อมูล

การบันทึกข้อมูลในระบบอัตโนมัติของห้องสมุด ALIST

การบันทึกข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST

การบันทึกข้อมูลในระบบอัตโนมัติของห้องสมุด ALIST เกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน:

 1. เตรียมข้อมูล: ข้อมูลสามารถอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น บันทึกบรรณานุกรม เอกสารดิจิทัล รูปภาพ ฯลฯ สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่เข้ากันได้กับระบบ ALIST และมีการติดป้ายกำกับและจัดระเบียบอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบว่าข้อมูลอยู่ในรูปแบบเฉพาะ (เช่น MARC, Dublin Core) และกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดอย่างถูกต้อง
 2. สร้างบัญชี: ก่อนอัปโหลดข้อมูล คุณจะต้องสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ระบบ ALIST ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มการส่งและอัปโหลดข้อมูลของคุณได้
 3. กรอกแบบฟอร์มส่ง: หลังจากสร้างบัญชีแล้ว คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มส่ง โดยระบุข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง คำสำคัญ บทคัดย่อ และวันที่ตีพิมพ์ ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อจัดทำรายการข้อมูลและทำให้สามารถค้นหาได้ในระบบ ALIST
 4. อัปโหลดข้อมูล: เมื่อกรอกแบบฟอร์มการส่งแล้ว คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลไปยังระบบ ALIST ได้โดยทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มการส่ง
 5. ตรวจทานและอนุมัติ: หลังจากอัปโหลดข้อมูลแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องตรวจทานและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นก่อนที่จะอนุมัติให้ส่ง ขั้นตอนนี้ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน
 6. รอกระบวนการตรวจสอบ: หลังจากส่งข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่ระบบ ALIST จะตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระบบ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสักครู่ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องอดทน
 7. การแจ้งเตือนการอนุมัติหรือการปฏิเสธ: เมื่อกระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการตอบรับหรือปฏิเสธการส่งของคุณ หากได้รับการยอมรับ ข้อมูลจะพร้อมใช้งานในระบบ ALIST เพื่อให้ผู้อื่นเข้าถึงได้
 8. การตรวจสอบ: การตรวจสอบข้อมูลในระบบ ALIST อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง เข้าถึงได้ และเป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือความไม่สอดคล้องกันในข้อมูล การตรวจสอบการใช้งานและการมีส่วนร่วมของข้อมูล และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลยังคงมีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
 1. การอัปเดต: การอัปเดตข้อมูลเป็นประจำด้วยเวอร์ชันใหม่หรือแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งอาจรวมถึงการอัปเดตข้อมูลด้วยผลการวิจัยใหม่ การแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูล หรือการเพิ่มเอกสารดิจิทัลหรือรูปภาพใหม่ลงในข้อมูล
 2. การเก็บถาวร: การเก็บถาวรข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหรือหมดอายุแล้วเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งอาจรวมถึงการลบข้อมูลที่ล้าสมัยหรือไม่เกี่ยวข้องออกจากระบบ หรือย้ายข้อมูลไปยังโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลระยะยาว

โปรดทราบว่าขั้นตอนและข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการบันทึกข้อมูลในระบบ ALIST อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระบบเฉพาะและสถาบันที่ใช้งาน ควรปรึกษาแนวทางปฏิบัติของระบบและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ ALIST อย่างเหมาะสม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ fast track

ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงไทย (TCI) เป็นฐานข้อมูลของวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยซึ่งดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ฐานข้อมูล TCI มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการมองเห็นและผลกระทบของวารสารไทย และเพื่อส่งเสริมการสื่อสารทางวิชาการภายในประเทศ

ในการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล TCI อย่างรวดเร็ว วารสารควรเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการ TCI เช่น การมีกองบรรณาธิการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การใช้กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนที่เข้มงวด และรักษาบันทึกที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ต่อไปนี้คือขั้นตอนบางอย่างที่วารสารสามารถดำเนินการเพื่อติดตามการรวมวารสารในฐานข้อมูล TCI ได้อย่างรวดเร็ว:

 1. ตรวจสอบเกณฑ์และมาตรฐานสำหรับการรวมเข้าในฐานข้อมูล TCI: ก่อนสมัคร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวารสารของคุณตรงตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการ TCI ได้ที่เว็บไซต์ วช.
 2. รวบรวมเอกสารที่จำเป็น: คณะกรรมการ TCI ต้องการเอกสารบางอย่างเพื่อประเมินวารสารของคุณเพื่อรวมไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งรวมถึงคณะบรรณาธิการของวารสาร กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ส่งใบสมัครที่ครบถ้วนและถูกต้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบสมัครของคุณสมบูรณ์และถูกต้อง และให้ข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่คณะกรรมการ TCI กำหนด
 4. ติดตามผลกับคณะกรรมการ TCI: ติดตามผลกับคณะกรรมการ TCI หลังจากส่งใบสมัครของคุณสามารถช่วยให้แน่ใจว่าใบสมัครของคุณกำลังได้รับการดำเนินการและไม่มีปัญหาที่ต้องแก้ไข
 5. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการฝึกอบรม TCI: คณะกรรมการ TCI นำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมที่สามารถช่วยปรับปรุงมาตรฐานของวารสารและเพิ่มโอกาสในการถูกรวมไว้ในฐานข้อมูล

โดยสรุป เพื่อการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ได้อย่างรวดเร็ว วารสารควรเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการ TCI ทบทวนเกณฑ์และมาตรฐานเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล TCI รวบรวมเอกสารที่จำเป็น ส่งใบสมัครที่ครบถ้วนและถูกต้อง ปฏิบัติตาม กับคณะกรรมการ TCI และเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการฝึกอบรม TCI

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)