ป้ายกำกับ: การปฏิบัติตน

ทีมวิจัยจะปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมเสมอเพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัย รับรองความสมบูรณ์ของงานวิจัย และรักษาความไว้วางใจของสาธารณชนท

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!