ป้ายกำกับ: การประเมินการลงทุน

ค่า  Payback Period หรือ ระยะเวลาคืนทุนเป็นเมตริกทางการเงินที่ใช้ในการประเมินเวลาที่ใช้สำหรับการลงทุนเพื่อชดเชยต้นทุนเริ่มต้น เป็นการวัดสภาพคล่อง

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!