ป้ายกำกับ: การประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน (P&L) หรือที่เรียกว่า งบกำไรขาดทุน เป็นเอกสารทางการเงินที่แสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย และรายได้สุทธิของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่งๆ งบกำไรขาดทุนใ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!