ป้ายกำกับ: การปริทัศน์หนังสือ คือ

การปริทัศน์หนังสือเป็นการสรุปใจความสำคัญของหนังสือ เป็นการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรของหนังสือที่นำเสนอ โดยการเนื้อหาสรุปและการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!