คลังเก็บป้ายกำกับ: การพัฒนาทางวิชาชีพ

การอัพเดทความรู้ ให้ทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของผลงานวิชาการ

การอัพเดทความรู้ ให้เท่าทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกของผลงานวิชาการและเทคโนโลยี ต้องทำอย่างไรบ้าง

การแสวงหาและปรับปรุงความรู้ เครื่องมือ และเครือข่ายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกวิชาการและเทคโนโลยีเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องใช้แนวทางเชิงรุก ต่อไปนี้คือขั้นตอนบางส่วนที่สามารถดำเนินการเพื่อให้เป็นปัจจุบันในฟิลด์:

 1. รับทราบข้อมูล: ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาในสาขานี้โดยการอ่านวารสารวิชาการ เข้าร่วมการประชุม และมีส่วนร่วมในโอกาสในการพัฒนาทางวิชาชีพ
 2. สร้างเครือข่ายกับเพื่อน: สร้างเครือข่ายกับนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและแนวโน้มล่าสุด และเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกและมุมมองต่างๆ
 3. เรียนรู้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่: เรียนรู้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถปรับปรุงการค้นคว้าและการเขียน เช่น ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือการจัดการการอ้างอิง และเครื่องมือการจัดการการค้นคว้า
 4. พัฒนาทักษะดิจิทัล: พัฒนาทักษะดิจิทัล เช่น การแสดงข้อมูล การตลาดดิจิทัล และการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการเผยแพร่และผลกระทบของผลงานทางวิชาการ
 5. เข้าร่วมองค์กรวิชาชีพ: เข้าร่วมองค์กรและสมาคมวิชาชีพเพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในสายงาน และเพื่อติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ
 6. เรียนหลักสูตรออนไลน์: เรียนหลักสูตรออนไลน์หรือการสัมมนาผ่านเว็บเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และติดตามเทรนด์และเทคโนโลยีล่าสุดอยู่เสมอ
 7. ติดตามผู้มีอิทธิพล: ติดตามผู้มีอิทธิพลและผู้นำทางความคิดในสนามบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุด
 8. มีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์: เข้าร่วมในชุมชนออนไลน์และฟอรัมเพื่อเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ แบ่งปันความรู้ และเรียนรู้จากผู้อื่น
 9. ประเมินอย่างต่อเนื่อง: ประเมินความรู้ เครื่องมือ และเครือข่ายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อให้ทันกับปัจจุบันและปรับปรุงคุณภาพของงานวิชาการ

โดยสรุป การแสวงหาและปรับปรุงความรู้ เครื่องมือ และเครือข่ายเพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงของงานวิชาการและเทคโนโลยีนั้นเกี่ยวข้องกับการรับทราบข่าวสาร การสร้างเครือข่ายกับเพื่อน การเรียนรู้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ การพัฒนาทักษะดิจิทัล การเข้าร่วมองค์กรวิชาชีพ การเรียนหลักสูตรออนไลน์ ติดตามผู้มีอิทธิพล มีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ และประเมินความรู้ เครื่องมือ และเครือข่ายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

การสร้างนวัตกรรมของงานวิจัยครู

การสร้างนวัตกรรมของงานวิจัยครู ทำอย่างไร มีวิธีการทำงานอย่างไรบ้าง พร้อมตัวอย่างนวัตกรรม

นวัตกรรมการวิจัยของครู หมายถึง กระบวนการสร้างวิธีการใหม่และสร้างสรรค์ในการทำวิจัยทางการศึกษา อาจเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี วิธีการ หรือแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิผลของการวิจัยของครู ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนบางส่วนที่สามารถดำเนินการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในการวิจัยของครู:

 1. ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน: ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างครู นักวิจัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในการศึกษา สิ่งนี้สามารถช่วยสร้างแนวคิดและแนวทางใหม่ในการวิจัย
 2. เปิดรับเทคโนโลยี: เปิดรับเทคโนโลยีและใช้เพื่อดำเนินการวิจัยในรูปแบบใหม่และสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องมือสำรวจออนไลน์ ซอฟต์แวร์การแสดงข้อมูล หรือความจริงเสมือนเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
 3. จัดลำดับความสำคัญของการปฏิบัติจริง: จัดลำดับความสำคัญของการปฏิบัติจริงและความเกี่ยวข้องในการวิจัยโดยเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครูและนักเรียนมากที่สุด สิ่งนี้สามารถช่วยให้แน่ใจว่าผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้
 4. ส่งเสริมวัฒนธรรมการสอบถาม: ส่งเสริมวัฒนธรรมการสอบถามในหมู่ครูโดยกระตุ้นให้พวกเขาถามคำถาม สำรวจแนวคิดใหม่ และแบ่งปันผลการวิจัยของพวกเขา
 5. ให้การพัฒนาทางวิชาชีพ: ให้โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพสำหรับครูในการเรียนรู้วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 6. ใช้วิธีการแบบผสม: ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม ผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นในประเด็นหนึ่งๆ
 7. สนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ: สนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวข้องกับครูที่ทำการวิจัยในห้องเรียนของตนเองเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติของพวกเขา

ตัวอย่างของนวัตกรรมในการวิจัยของครู คือ การใช้การเล่าเรื่องดิจิทัลเป็นวิธีการสำหรับครูในการรวบรวมและแบ่งปันผลการวิจัยของพวกเขา การเล่าเรื่องแบบดิจิทัลเป็นวิธีการสำหรับครูในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเรื่องเล่าแบบมัลติมีเดียที่รวมข้อความ รูปภาพ และเสียงเข้าด้วยกัน สิ่งนี้ช่วยให้อาจารย์สามารถแบ่งปันผลการวิจัยของพวกเขาด้วยวิธีที่มีส่วนร่วมและโต้ตอบได้มากขึ้น

โดยสรุป นวัตกรรมการวิจัยของครู หมายถึง กระบวนการสร้างแนวทางใหม่และสร้างสรรค์ในการทำวิจัยทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการวิจัยของครู สิ่งสำคัญคือต้องส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เปิดรับเทคโนโลยี จัดลำดับความสำคัญของการปฏิบัติจริง ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการสืบค้น พัฒนาวิชาชีพ ใช้วิธีการแบบผสมผสาน และส่งเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตัวอย่างของนวัตกรรมในการวิจัยของครูคือการใช้การเล่าเรื่องดิจิทัลเป็นวิธีการสำหรับครูในการรวบรวมและแบ่งปันผลการวิจัยของพวกเขา ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเรื่องเล่าแบบมัลติมีเดีย ครูสามารถแบ่งปันผลการวิจัยของพวกเขาด้วยวิธีที่มีส่วนร่วมและโต้ตอบได้มากขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)