ป้ายกำกับ: การพัฒนาทางวิชาชีพ

การแสวงหาและปรับปรุงความรู้ เครื่องมือ และเครือข่ายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกวิชาการและเทคโนโลยีเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องใช้แนวทางเชิงรุก ต่อไป

นวัตกรรมการวิจัยของครู หมายถึง กระบวนการสร้างวิธีการใหม่และสร้างสรรค์ในการทำวิจัยทางการศึกษา อาจเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี วิธีการ หรือแนวทางใหม่ๆ เ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!