ป้ายกำกับ: การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง ความคิดและแนวปฏิบัติที่ใช้อธิบายและทำความเข้าใจวิธีการที่บุคคลและกลุ่มต่างๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการทางกา

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!