ป้ายกำกับ: การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตลาด

การประมาณการยอดขายสินค้าเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจหรือการทำวิจัย กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์จำนวนหน่วยของสินค้าหรือบริการที่จะขายในช่วงเว

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!