ป้ายกำกับ: การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น

การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Tryout) จาก 30 คนเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจทัศนคติ ความคิดเห็น และการรับรู้ของบุคคลที่ทำแบบสำรวจ การวิเค

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!