ป้ายกำกับ: การวิเคราะห์อนุกรมเวลา

มีกลยุทธ์หลายอย่างที่นักวิจัยสามารถใช้เพื่อใช้การวิเคราะห์ทางสถิติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบในช่วงเวลาในการวิจัย: ใช้การทดสอบทางสถิติ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!