ป้ายกำกับ: การสนับสนุนจากสถาบัน

ส่วนกิตติกรรมประกาศของเอกสารการวิจัยเป็นที่ที่คุณสามารถแสดงความขอบคุณต่อบุคคลและองค์กรที่ช่วยเหลือคุณในระหว่างกระบวนการวิจัย ในส่วนนี้ คุณควรขอบคุณใคร

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!