ป้ายกำกับ: การสนับสนุนทางสังคม

ทฤษฎีความชราเป็นคำที่อ้างถึงแนวทางทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการชรา รวมทั้งแง่มุมทางชีววิทยาและสังคม ความชราเป็นกระบวนการที่ซับซ้

ความชราเป็นกระบวนการของการแก่ขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตตามธรรมชาติ มีทฤษฎีต่างๆ มากมายเกี่ยวกับความชราในทางจิตวิทยาและชีววิทยาที่พยายามอธิบายกระ

มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการศึกษาสามารถมีบทบาทในการลดการกระทำผิดซ้ำ หรือแนวโน้มที่บุคคลจะกลับไปมีพฤติกรรมทางอาญาหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ การศึกษ

มีความสัมพันธ์อย่างมากระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและผลลัพธ์ด้านสุขภาพร่างกายในประชากรสูงอายุ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มีเครือข่ายการสนับสนุนทางสัง

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!