ป้ายกำกับ: การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายขั้นตอนหลักดังนี้ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่ากระบวนการนี้ไม่ใช่กระบวนการเชิงเส้น และอาจเกี่ยวข้อง

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!