ป้ายกำกับ: การสร้างแบบจำลองเชิงทำนาย

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เป็นซอฟต์แวร์ทางสถิติที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติได้หลากหลาย รวมถึงการสร้างแบบจำลองเชิงทำนายแ

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสังคมศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล มีคุณสมบัติหลายอย่างที่

มีประโยชน์หลายประการของการใช้เทคนิคทางสถิติขั้นสูงในการวิจัย ประโยชน์บางประการของการใช้เทคนิคทางสถิติขั้นสูง ได้แก่ : ความแม่นยำที่เพิ่มขึ้น เทคนิคทาง

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!