ป้ายกำกับ: การส่งเสริมการขาย

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด หรือที่เรียกว่า “4 Ps” การตลาดเป็นแนวคิดที่เสนอว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ในตลาดนั้นพิจารณาจากปัจจัย

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!