ป้ายกำกับ: การออกแบบที่ไม่ใช่การทดลอง

เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ทางสถิติ จะใช้วิธีทั่วไป 2 วิธีในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคือ T-Test Dependent และ T-Test Independent ทั้งสองวิธีใช้เพื่อพิจารณาว

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!