คลังเก็บป้ายกำกับ: การเข้าใช้ฐานข้อมูล

การเข้าใช้ฐานข้อมูลและการบันทึกข้อมูลดัชนีวารสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST

การเข้าใช้ฐานข้อมูลและการบันทึกข้อมูลดัชนีวารสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST

ALIST (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงานหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการห้องสมุดโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันต่างๆ เช่น การจัดทำรายการ การหมุนเวียน และการรายงาน

ในการเข้าถึงฐานข้อมูลในระบบ ALIST คุณจะต้องมีข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบและซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้าถึงฐานข้อมูลแล้ว คุณจะสามารถค้นหาและเรียกข้อมูลบันทึก ตลอดจนเพิ่ม แก้ไข และลบบันทึกได้

การบันทึกดรรชนีสมุดรายวันในระบบ ALIST โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. การป้อนข้อมูล: ในระบบ ALIST ข้อมูลวารสาร เช่น ชื่อเรื่อง สำนักพิมพ์ และข้อมูลติดต่อจะถูกป้อนลงในฐานข้อมูลโดยบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อสร้างบันทึกบรรณานุกรมสำหรับวารสาร ซึ่งรวมถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อวารสาร, ISSN, ผู้จัดพิมพ์ และข้อมูลติดต่อ
  2. การทำดัชนี: เมื่อสร้างบรรณานุกรมแล้ว บทความของวารสารจะได้รับการตรวจสอบและจัดทำดัชนีตามชุดของเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยทั่วไปกระบวนการนี้จะทำโดยนักสร้างดัชนีที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งคุ้นเคยกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กระบวนการจัดทำดัชนีเกี่ยวข้องกับการกำหนดหัวเรื่องหรือคำหลักให้กับบทความ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและเรียกดูบทความที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือความสนใจของตนได้อย่างง่ายดาย
  3. การควบคุมคุณภาพ: หลังจากกระบวนการสร้างดัชนีเสร็จสิ้น ข้อมูลที่ถูกจัดทำดัชนีจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ขั้นตอนนี้มีความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและผู้ใช้สามารถค้นหาบทความที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
  4. สิ่งพิมพ์: ข้อมูลที่จัดทำดัชนีจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ผ่านฐานข้อมูลที่ค้นหาได้หรือวิธีการอื่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและเข้าถึงบทความที่สนใจได้อย่างง่ายดาย ระบบ ALIST ยังช่วยให้บรรณารักษ์จัดทำดัชนีข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น แค็ตตาล็อกออนไลน์และ OPAC (Online Public Access Catalogs)
  5. การบำรุงรักษา: ข้อมูลที่จัดทำดัชนีจะได้รับการอัปเดตเป็นประจำเพื่อแสดงถึงบทความใหม่และการเปลี่ยนแปลงในวารสาร ขั้นตอนนี้มีความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลยังคงถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

นอกจากขั้นตอนเหล่านี้แล้ว ระบบ ALIST ยังช่วยให้บรรณารักษ์สามารถจัดการการหมุนเวียนของรายการ เช่น การติดตามว่าใครยืมวารสารไปและเมื่อถึงกำหนดส่งคืน นี่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าสมุดรายวันพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด และเพื่อป้องกันรายการที่ค้างชำระ

นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการรายงานที่ช่วยให้บรรณารักษ์สร้างสถิติการใช้งานและรายงานอื่น ๆ เกี่ยวกับคอลเลกชันและบริการของห้องสมุด สามารถใช้เพื่อติดตามการใช้วารสาร ระบุบทความยอดนิยม และวางแผนสำหรับการได้มาในอนาคต

โดยรวมแล้ว ระบบ ALIST เป็นโซลูชันการจัดการห้องสมุดที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้บรรณารักษ์ทำงานหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการห้องสมุดได้โดยอัตโนมัติ และทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้มากขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

การเข้าใช้ฐานข้อมูล WINISIS และการกำหนดหัวเรื่อง พร้อมตัวอย่าง

WINISIS เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างและจัดการฐานข้อมูลบรรณานุกรม มักใช้โดยห้องสมุด สถาบันวิจัย และองค์กรอื่นๆ เพื่อสร้างและจัดการฐานข้อมูลบทความ หนังสือ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ของตนเอง

ในการเข้าถึงฐานข้อมูล WINISIS คุณจะต้องมีข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบและซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้าถึงฐานข้อมูลแล้ว คุณจะสามารถค้นหาและเรียกข้อมูลบันทึก ตลอดจนเพิ่ม แก้ไข และลบบันทึกได้

การกำหนดหัวเรื่องคือกระบวนการกำหนดหัวเรื่องหรือคำสำคัญให้กับบันทึกบรรณานุกรมในฐานข้อมูล ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและเรียกดูบันทึกที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือความสนใจของตนได้อย่างง่ายดาย

ใน WINISIS โดยทั่วไป การกำหนดหัวเรื่องจะทำโดยใช้คำศัพท์ควบคุมหรืออรรถาภิธาน ซึ่งเป็นรายการคำศัพท์ที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าซึ่งใช้เพื่ออธิบายเนื้อหาของบันทึก คำศัพท์ควบคุมจะใช้เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องและถูกต้องในกระบวนการกำหนดหัวเรื่อง

ตัวอย่างเช่น 

หากคุณมีบทความเกี่ยวกับ “การเรียนรู้ของเครื่อง” ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ คุณอาจกำหนดหัวเรื่อง “การเรียนรู้ของเครื่อง” และ “ปัญญาประดิษฐ์” ให้กับบันทึก โดยใช้คำศัพท์ที่มีการควบคุม

อีกตัวอย่างหนึ่ง

เมื่อบรรณารักษ์ได้รับมอบหมายให้จัดหมวดหมู่หนังสือเกี่ยวกับ “สวนพฤกษศาสตร์” บรรณารักษ์จะใช้คำศัพท์ควบคุมเพื่อกำหนดหัวข้อ “พฤกษศาสตร์” และ “การจัดสวน” ให้กับหนังสือ

เป็นที่น่าสังเกตว่ากระบวนการเฉพาะสำหรับการมอบหมายเรื่องอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลและองค์กรที่ใช้งาน อย่างไรก็ตาม การใช้คำศัพท์ที่มีการควบคุมคือแนวทางปฏิบัติทั่วไปในฐานข้อมูลบรรณานุกรมหลายแห่ง รวมถึง WINISIS

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)