ป้ายกำกับ: การเคลื่อนย้ายทางเศรษฐกิจ

การศึกษาสามารถมีบทบาทในการลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้โดยการให้ความรู้ ทักษะ และโอกาสที่จำเป็นแก่บุคคลในการประสบความสำเร็จในสายงาน ระดับการศึกษาที่สูงขึ้

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!