ป้ายกำกับ: การเคารพความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ

นักวิจัยมีหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม การวิจัยอย่างมีจริยธรรมทำให้มั่นใจได้ว่าสิทธิและสวัสดิการของผู้เข้าร่วมการวิจัยได้รับการคุ้มครองและรักษาควา

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!