ป้ายกำกับ: การเพิ่มดัชนีลงในระบบ ALIST

การจัดทำดรรชนีวารสารภาษาไทยในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี มีหลายขั้นตอนดังนี้ โปรดทราบว่าระบบ ALIST อาจมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!