คลังเก็บป้ายกำกับ: การเพิ่มดัชนีลงในระบบ ALIST

การจัดทำดรรชนีวารสารภาษาไทยในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST

การจัดทำดัชนีวารสารภาษาไทย ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

การจัดทำดรรชนีวารสารภาษาไทยในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี มีหลายขั้นตอนดังนี้

  1. การระบุวารสารภาษาไทย ขั้นตอนแรกคือการระบุวารสารภาษาไทยที่มีอยู่ในคอลเลกชั่นของห้องสมุด สามารถทำได้โดยการตรวจสอบแคตตาล็อกของห้องสมุดหรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  2. การจัดระเบียบวารสาร: เมื่อระบุวารสารภาษาไทยได้แล้ว จำเป็นต้องจัดระเบียบให้ง่ายต่อการค้นหาและเข้าถึง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดกลุ่มตามหัวเรื่อง เรียงตามตัวอักษรตามชื่อเรื่อง หรือใช้วิธีอื่นในการจัดองค์กร
  3. การสร้างดรรชนี: ดรรชนีของวารสารไทยจะถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของสเปรดชีต ฐานข้อมูล หรือรูปแบบอื่นๆ ดัชนีควรประกอบด้วยข้อมูล เช่น ชื่อวารสาร สำนักพิมพ์ ISSN และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. การเพิ่มข้อมูลเมตา: ข้อมูลเมตาจะถูกเพิ่มลงในดรรชนีวารสาร เช่น คำสำคัญ บทคัดย่อ และวันที่ตีพิมพ์
  5. การเพิ่มดัชนีลงในระบบ ALIST: เมื่อสร้างดัชนีเสร็จแล้ว ดัชนีจะถูกเพิ่มลงในระบบ ALIST ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการป้อนข้อมูลจากดัชนีลงในฐานข้อมูลของห้องสมุด เชื่อมโยงรายการกับบทความในวารสารที่เหมาะสม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงดัชนีได้ผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุด
  6. การทดสอบและการบำรุงรักษา: ดัชนีต้องได้รับการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดและความไม่สอดคล้องกัน และควรปรับปรุงเป็นประจำเมื่อมีวารสารภาษาไทยใหม่เพิ่มเข้าในคอลเลกชันของห้องสมุดหรือเมื่อวารสารที่มีอยู่ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

โปรดทราบว่าระบบ ALIST อาจมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับรูปแบบ ขนาด และการจัดระเบียบของดัชนี ดังนั้น ทางที่ดีควรปรึกษาแนวทางปฏิบัติของระบบและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดก่อนที่จะเตรียมดัชนี

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)