ป้ายกำกับ: การเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม

การเรียนรู้แบบผสมผสานคือแนวทางการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมกับการเรียนรู้ออนไลน์ วิธีการนี้ช่วยให้นักการศึกษาสามารถใช้ประโยชน

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!