ป้ายกำกับ: การเรียนรู้ทางสังคม

การเรียนรู้ออนไลน์หรือที่เรียกว่าอีเลิร์นนิงได้ปฏิวัติวิธีที่ผู้คนเข้าถึงการศึกษาและทำให้การเรียนรู้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกสบายสำหรับนักเรียนจำนวนมาก น

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่อธิบายว่าผู้คนเรียนรู้ผ่านการสังเกตและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร ทฤษฎีนี้เสนอว่าผู้คนเรียนรู้พฤต

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!