คลังเก็บป้ายกำกับ: การเรียนรู้ส่วนบุคคลที่ใช้เทคโนโลยี

นวัตกรรมการเรียนรู้แบบปรับตัว

นวัตกรรมการเรียนรู้แบบปรับตัว ยกตัวอย่าง 10 เรื่อง

การเรียนรู้แบบปรับตัวเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ส่วนบุคคลที่เปิดใช้งานเทคโนโลยี ซึ่งใช้ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนเพื่อปรับเนื้อหาและการสอนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน นี่คือตัวอย่างบางส่วนของนวัตกรรมการเรียนรู้แบบปรับตัวในการศึกษา:

  1. แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนได้: แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนได้ เช่น Knewton, Carnegie Learning และ ALEKS ใช้ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนเพื่อปรับเนื้อหาและการสอนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน แพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย รวมถึง K-12 การศึกษาระดับอุดมศึกษา และการฝึกอบรมขององค์กร
  2. ระบบกวดวิชาอัจฉริยะ: ระบบกวดวิชาอัจฉริยะ (ITS) ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้ข้อเสนอแนะส่วนบุคคลและการสนับสนุนแก่นักเรียน ระบบเหล่านี้สามารถใช้ได้ในหลากหลายวิชา รวมถึงคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้ภาษา และสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน
  3. เกมการเรียนรู้ส่วนบุคคล: เกมการเรียนรู้ส่วนบุคคลใช้อัลกอริทึมที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อปรับเนื้อหาและระดับความยากให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน เกมเหล่านี้สามารถใช้ได้ในหลากหลายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ และสามารถช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
  4. การเรียนรู้แบบปรับตัวใน MOOCs: หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดจำนวนมาก (MOOCs) เช่น Coursera, Khan Academy และ edX ได้เริ่มรวมเอาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบปรับตัวเข้ากับเนื้อหาและคำแนะนำให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน
  5. การเรียนรู้แบบปรับตัวในการฝึกอบรมขององค์กร: การเรียนรู้แบบปรับตัวถูกนำมาใช้มากขึ้นในการฝึกอบรมขององค์กรเพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ส่วนบุคคลให้กับพนักงาน บริษัทต่างๆ เช่น IBM, Deloitte และ PwC กำลังใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบปรับตัวเพื่อฝึกอบรมพนักงานของตน
  6. การเรียนรู้แบบปรับตัวในการศึกษา K-12: การเรียนรู้แบบปรับตัวถูกนำมาใช้ในการศึกษา K-12 เพื่อปรับเนื้อหาและการสอนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน โรงเรียนและเขตการศึกษากำลังใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบปรับเปลี่ยนได้ เช่น Dreambox, Carnegie Learning และ ALEKS เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นส่วนตัว
  7. การเรียนรู้แบบปรับตัวในระดับอุดมศึกษา: การเรียนรู้แบบปรับตัวถูกนำมาใช้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อปรับเนื้อหาและการสอนให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น Carnegie Mellon, Harvard และ Stanford กำลังใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบปรับตัว เช่น Knewton, Carnegie Learning และ ALEKS เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นส่วนตัว
  8. การเรียนรู้แบบปรับตัวสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้แบบปรับตัวสามารถใช้เพื่อปรับแต่งเนื้อหาและคำแนะนำสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ ให้การสนับสนุนที่จำเป็นในการพัฒนาทักษะทางภาษา แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Duolingo และ Rosetta Stone นำเสนอตัวเลือกการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ
  9. การเรียนรู้แบบปรับเปลี่ยนเพื่อการศึกษาพิเศษ: การเรียนรู้แบบปรับเปลี่ยนสามารถใช้เพื่อปรับแต่งเนื้อหาและคำแนะนำสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ให้การสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้ประสบความสำเร็จในห้องเรียน แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Dreambox และ Carnegie Learning เสนอตัวเลือกการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับนักเรียนการศึกษาพิเศษ
  10. การเรียนรู้แบบปรับตัวสำหรับการฝึกอบรมสายอาชีพ: การเรียนรู้แบบปรับตัวสามารถใช้เพื่อปรับแต่งเนื้อหาและคำแนะนำสำหรับการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในสาขาที่เลือก แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Skillsoft และ Pluralsight นำเสนอตัวเลือกการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับการฝึกอบรมสายอาชีพ

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ของนวัตกรรมการเรียนรู้แบบปรับตัวในการศึกษา ด้วยการใช้เทคโนโลยีและแนวทางเหล่านี้ นักการศึกษาสามารถมอบประสบการณ์การเรียนรู้ส่วนบุคคลสำหรับนักเรียนและช่วยให้พวกเขาบรรลุศักยภาพสูงสุด

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)