ป้ายกำกับ: การเรียนรู้ส่วนบุคคลที่ใช้เทคโนโลยี

การเรียนรู้แบบปรับตัวเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ส่วนบุคคลที่เปิดใช้งานเทคโนโลยี ซึ่งใช้ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนเพื่อปรับเนื้อหาและการสอนให้ตรงกับ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!