ป้ายกำกับ: การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

การเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นวิธีการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนรู้ออนไลน์เข้ากับการสอนแบบตัวต่อตัว แผนการเรียนรู้แบบผสมผสานคือชุดของกลยุทธ์ที่ใช้เทคโนโลยีและท

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!