ป้ายกำกับ: การเลือกตัวแปร

มีกลยุทธ์มากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่ซับซ้อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ SPSS: 1. ใช้แผนภูมิหรือกราฟที่เหมาะสม SPSS มีแผนภูมิประเภท

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!