ป้ายกำกับ: การแก้ไขข้อมูล

สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาข้อมูล ค่าผิดปกติใน SPSS เนื่องจากปัญหาเหล่านี้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ทางสถิติของคุณ หรือปั

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!