ป้ายกำกับ: การแก้ไข.

การทบทวนโดยเพื่อนเป็นกระบวนการที่นักวิจัยคนอื่นๆ ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือต้นฉบับ รวมถึงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก การทบทวนโดยเพื

ต่อไปนี้เป็นเหตุผลที่เป็นไปได้ 10 ประการที่ทำให้วิทยานิพนธ์ของคุณไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น: 1. ขาดคำถามหรือวัตถุประสงค์การวิจัยที่ชัดเจน สิ่งสำคัญคือต้

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!