ป้ายกำกับ: การแปลงเป็นดิจิทัล

อินเทอร์เน็ตมีผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ การเพิ่มจำนวนของเทคโนโลยีดิจิทัลและการเพิ่มขึ้นของ e-book ทำให้รูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมหยุดชะงัก แล

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!