คลังเก็บป้ายกำกับ: การใช้การสัมภาษณ์

งานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์

งานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์ ใช่ไหมเพราะอะไรจึงต้องใช้

การใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปและมีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อหรือปรากฏการณ์เฉพาะ การสัมภาษณ์ช่วยให้นักวิจัยได้รับข้อมูลที่ละเอียดและลึกซึ้งจากผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ และพฤติกรรมของพวกเขา มีเหตุผลหลายประการที่มักใช้การสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ :

  1. พวกเขาอนุญาตให้มีการสำรวจเชิงลึก: การสัมภาษณ์ช่วยให้นักวิจัยสามารถเจาะลึกลงไปในเรื่องและได้รับความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับประสบการณ์และมุมมองของผู้เข้าร่วม ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลที่มีรายละเอียดและครบถ้วน ซึ่งสามารถให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับหัวข้อการวิจัย
  2. มีความยืดหยุ่น: การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของการวิจัยและผู้เข้าร่วม สามารถดำเนินการด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือทางออนไลน์ และอาจมีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้างก็ได้ ขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยและประชากรที่กำลังศึกษา
  3. พวกเขาอนุญาตให้มีคำถามติดตามผล: การสัมภาษณ์อนุญาตให้นักวิจัยถามคำถามติดตามผล ซึ่งสามารถช่วยชี้แจงหรือขยายความจากข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมให้ไว้ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อสำรวจหัวข้อที่ซับซ้อนหรือละเอียดอ่อน
  4. อนุญาตให้มีการรวบรวมข้อมูลทางวาจาและอวัจนภาษา: การสัมภาษณ์อนุญาตให้มีการรวบรวมข้อมูลทางวาจาและอวัจนภาษา เช่น น้ำเสียงและภาษากาย สิ่งนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับอารมณ์และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม
  5. พวกเขาให้โอกาสในการสร้างสายสัมพันธ์: การสัมภาษณ์เปิดโอกาสให้นักวิจัยสร้างสายสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วม สิ่งนี้สามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและไว้วางใจได้ ซึ่งจะนำไปสู่การตอบกลับที่ตรงไปตรงมาและจริงใจมากขึ้นจากผู้เข้าร่วม
  6. ประหยัดค่าใช้จ่าย: การสัมภาษณ์มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำและดำเนินการได้ง่าย เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการรวบรวมข้อมูลอื่นๆ
  7. เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูล: การสัมภาษณ์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ เช่น การสังเกตหรือการสำรวจ

โดยสรุป การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่มีค่าในการวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะช่วยให้สามารถสำรวจข้อมูลเชิงลึก มีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้มีการถามคำถามติดตามผล เปิดโอกาสให้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งทางวาจาและอวัจนภาษา เปิดโอกาสให้สร้างสายสัมพันธ์ ซึ่งเป็นวิธีที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูล สามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของผู้เข้าร่วม ซึ่งสามารถให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับหัวข้อการวิจัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)