คลังเก็บป้ายกำกับ: การให้คำปรึกษาโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ทฤษฎีการให้คำปรึกษาที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

ทฤษฎีที่เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลาง หรือที่เรียกว่าการบำบัดที่เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลางหรือการบำบัดที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาทางจิตที่พัฒนาโดยคาร์ล โรเจอร์สในทศวรรษที่ 1950 มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าผู้คนมีแรงจูงใจตามธรรมชาติที่จะเติบโตและเปลี่ยนแปลง และพวกเขามีความสามารถที่จะแก้ปัญหาของตนเองและเอาชนะความท้าทายของตนเองได้ ในการบำบัดที่เน้นตัวบุคคล นักบำบัดใช้ท่าทีที่ไม่ตัดสิน เห็นอกเห็นใจ และยอมรับต่อผู้รับบริการ นักบำบัดช่วยให้ผู้รับบริการสำรวจความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ของพวกเขาในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเกื้อหนุน และกระตุ้นให้พวกเขารับผิดชอบต่อชีวิตและการตัดสินใจของตนเอง เป้าหมายของการบำบัดที่เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลางคือการช่วยให้ผู้รับบริการพัฒนาการรับรู้ตนเอง การยอมรับตนเอง และความรู้สึกเป็นอิสระทฤษฎีที่เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลางมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนารูปแบบอื่นๆ ของการบำบัดทางจิต และยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันในหลากหลายสถานการณ์ พบว่ามีประสิทธิภาพสำหรับปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ รวมถึงภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และการบาดเจ็บ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)