คลังเก็บป้ายกำกับ: ข้อมูลครบถ้วน

การทบทวนวรรณกรรม

บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในโครงการวิจัยระดับปริญญาโท

การทบทวนวรรณกรรมเป็นส่วนสำคัญของโครงการวิจัยระดับปริญญาโท มันเกี่ยวข้องกับการทบทวนและสังเคราะห์งานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อเฉพาะเพื่อให้บริบทสำหรับการวิจัยของคุณเอง การทบทวนวรรณกรรมมีจุดประสงค์หลายประการ:

1. ช่วยให้คุณเข้าใจสถานะปัจจุบันของความรู้ในสาขาของคุณ

2. ช่วยให้คุณระบุช่องว่างในการวิจัยที่มีอยู่และกำหนดว่างานวิจัยของคุณเองสามารถมีส่วนร่วมในสาขานี้ได้อย่างไร

3. ช่วยให้คุณพัฒนาคำถามการวิจัยและปรับแต่งวิธีการวิจัยของคุณ

4. ช่วยให้คุณสามารถกำหนดงานวิจัยของคุณเองในบริบทของวรรณกรรมที่มีอยู่และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของงานของคุณ

5. ช่วยให้คุณระบุแหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้และวางแผนความพยายามในการรวบรวมข้อมูลของคุณ

การทบทวนวรรณกรรมอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน แต่เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการวิจัย และจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่างานวิจัยของคุณมีข้อมูลครบถ้วนและมีรากฐานที่ดี

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)