คลังเก็บป้ายกำกับ: ข้อมูลที่หลากหลาย

ข้อดีและข้อเสียของการศึกษาเชิงสังเกตสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน

ข้อดีและข้อเสียของการศึกษาเชิงสังเกตสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน

ในฐานะนักการศึกษาและนักวิจัย เรามองหาวิธีรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนและทำความเข้าใจนักเรียนของเราให้ดียิ่งขึ้น การศึกษาแบบสังเกตเป็นวิธีการวิจัยที่ได้รับความนิยมในด้านการศึกษาเพราะช่วยให้เราสามารถสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติได้ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับวิธีการวิจัยทั้งหมด การใช้การศึกษาเชิงสังเกตการณ์ในการวิจัยในชั้นเรียนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี

  1. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง: หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของการศึกษาเชิงสังเกตคือ พวกมันเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่านักวิจัยสามารถสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมจริง แทนที่จะเป็นสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุม การศึกษาเชิงสังเกตช่วยให้นักวิจัยสามารถจับภาพพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงมากขึ้น
  2. ไม่ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว: การศึกษาเชิงสังเกตไม่ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว ซึ่งหมายความว่าไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการสภาพแวดล้อมหรือพฤติกรรมของผู้เข้าร่วม สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ซึ่งนักวิจัยต้องการลดการรบกวนสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้น้อยที่สุด การศึกษาเชิงสังเกตทำให้นักวิจัยสามารถรวบรวมข้อมูลได้โดยไม่รบกวนกระบวนการเรียนรู้
  3. ความยืดหยุ่น: การศึกษาเชิงสังเกตมีความยืดหยุ่นในแง่ของสิ่งที่สามารถสังเกตและบันทึกได้ นักวิจัยสามารถเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมเฉพาะ เช่น ความสนใจหรือการมีส่วนร่วม หรือสามารถบันทึกพฤติกรรมต่างๆ ความยืดหยุ่นนี้ทำให้นักวิจัยสามารถปรับแต่งการสังเกตให้เข้ากับคำถามการวิจัยของตนได้
  4. ข้อมูลที่สมบูรณ์: การศึกษาเชิงสังเกตให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมโดยละเอียด นักวิจัยสามารถใช้วิธีการเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสังเกต ซึ่งช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมในเชิงลึกมากขึ้น การศึกษาเชิงสังเกตยังสามารถให้ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น การนับความถี่ ซึ่งสามารถใช้ระบุรูปแบบและแนวโน้มได้

จุดด้อย

  1. อคติของผู้สังเกตการณ์: หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของการศึกษาเชิงสังเกตคืออคติของผู้สังเกตการณ์ สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อความเชื่อ ความคาดหวัง หรือประสบการณ์ส่วนตัวของผู้สังเกตมีอิทธิพลต่อการสังเกตของพวกเขา ความลำเอียงของผู้สังเกตการณ์สามารถนำไปสู่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
  2. ใช้เวลานาน: การศึกษาเชิงสังเกตอาจใช้เวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้วิจัยต้องการสังเกตพฤติกรรมเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากและจำกัดขอบเขตของการศึกษา
  3. ความสามารถทั่วไปที่จำกัด: การศึกษาเชิงสังเกตมักจำกัดความสามารถทั่วไป เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วการสังเกตการณ์จะจำกัดเวลาและสถานที่เฉพาะ และพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมนั้น
  4. ขาดการควบคุม: การศึกษาเชิงสังเกตไม่มีการควบคุมการศึกษาเชิงทดลอง ซึ่งหมายความว่านักวิจัยไม่สามารถควบคุมตัวแปรหรือควบคุมตัวแปรภายนอกที่อาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมได้ การขาดการควบคุมนี้อาจทำให้ยากต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลระหว่างตัวแปร

บทสรุป

การศึกษาเชิงสังเกตเป็นวิธีการวิจัยที่มีคุณค่าในด้านการศึกษา แต่ก็ไม่ได้มีข้อจำกัด เมื่อใช้การศึกษาเชิงสังเกต นักวิจัยต้องตระหนักถึงศักยภาพของการมีอคติของผู้สังเกตการณ์และธรรมชาติของวิธีการที่ใช้เวลานาน นอกจากนี้ นักวิจัยต้องพิจารณาความสามารถทั่วไปที่จำกัดของการศึกษาเชิงสังเกตและการขาดการควบคุมเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาเชิงทดลอง โดยรวมแล้ว การศึกษาเชิงสังเกตสามารถให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และละเอียดซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติในการสอนและปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)