คลังเก็บป้ายกำกับ: ข้อเสนอแนะการวิจัย

การระบุช่องว่างในการวิจัยและข้อเสนอแนะในการทบทวนวรรณกรรม

บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการระบุพื้นที่สำหรับการวิจัยในอนาคตและการให้คำแนะนำ

การทบทวนวรรณกรรมมีบทบาทสำคัญในการระบุพื้นที่สำหรับการวิจัยในอนาคตและให้คำแนะนำ การทบทวนวรรณกรรมช่วยให้คุณสามารถระบุช่องว่างในการวิจัยที่มีอยู่และระบุโอกาสในการวิจัยและการตรวจสอบในอนาคต โดยการทบทวนการศึกษาที่หลากหลาย

นอกจากการระบุขอบเขตสำหรับการวิจัยในอนาคตแล้ว การทบทวนวรรณกรรมยังอาจรวมถึงคำแนะนำสำหรับการดำเนินการเฉพาะหรือทิศทางสำหรับการวิจัยในอนาคต คำแนะนำเหล่านี้อาจอิงตามข้อค้นพบของการทบทวน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขช่องว่างหรือข้อจำกัดเฉพาะในการวิจัยที่มีอยู่

โดยรวมแล้ว บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการระบุขอบเขตสำหรับการวิจัยในอนาคตและการให้คำแนะนำคือการให้ภาพรวมที่ครอบคลุมและสำคัญของสถานะปัจจุบันของการวิจัยในหัวข้อเฉพาะ และเพื่อระบุโอกาสในการพัฒนาสาขาการศึกษา โดยการระบุขอบเขตสำหรับการวิจัยในอนาคตและการเสนอแนะ การทบทวนวรรณกรรมสามารถช่วยแจ้งทิศทางของการวิจัยในอนาคตและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ใหม่ในสาขานั้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)