คลังเก็บป้ายกำกับ: ข้อแนะนำในการสัมภาษณ์

เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก

สำรวจการใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิจัยมีบทบาทสำคัญในการได้รับความรู้และข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เพื่อให้การวิจัยมีความถูกต้องและมีคุณภาพสามารถใช้วิธีการต่างๆ รวมทั้ง การสัมภาษณ์เชิงลึก ในบทความนี้ เราจะสำรวจการใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจัยที่มีคุณภาพ

การสัมภาษณ์เชิงลึกคืออะไร?

การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับบุคคลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นเฉพาะ การสัมภาษณ์เชิงลึกไม่เหมือนกับแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึกช่วยให้สามารถสำรวจประสบการณ์ มุมมอง และทัศนคติของบุคคลที่เป็นส่วนตัวและมีรายละเอียดมากขึ้น

ข้อดีของการใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก

ข้อดีหลักประการหนึ่งของการใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกคือความเข้าใจเชิงลึกที่สามารถทำได้ ด้วยคำถามปลายเปิดและการฟังอย่างกระตือรือร้น นักวิจัยสามารถทำความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับความคิด ประสบการณ์ และมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์ นอกจากนี้ การสัมภาษณ์เชิงลึกยังสามารถให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และละเอียด ซึ่งสามารถใช้ในการพัฒนาทฤษฎีและสมมติฐานได้

ข้อดีอีกประการของการสัมภาษณ์เชิงลึกคือความสามารถในการสำรวจหัวข้อที่ละเอียดอ่อนหรือซับซ้อน เนื่องจากลักษณะส่วนบุคคลและเป็นความลับของการสัมภาษณ์เชิงลึก บุคคลอาจเต็มใจที่จะหารือเกี่ยวกับหัวข้อที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นที่ถกเถียงกันมากกว่า ซึ่งพวกเขาอาจลังเลที่จะแบ่งปันในกลุ่มใหญ่หรือในแบบสำรวจ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสัมภาษณ์เชิงลึก

เพื่อรับประกันคุณภาพและความถูกต้องของการสัมภาษณ์เชิงลึก สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินการสัมภาษณ์ นี่คือเคล็ดลับ:

  • จัดทำแนวทางการสัมภาษณ์ที่ชัดเจนและรัดกุมซึ่งระบุคำถามการวิจัยและหัวข้อที่จะครอบคลุม
  • สร้างสายสัมพันธ์กับผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อสร้างความไว้วางใจและส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผย
  • ใช้เทคนิคการฟังอย่างกระตือรือร้นเพื่อแสดงความสนใจและความเข้าใจ
  • ถามคำถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้ผู้ให้สัมภาษณ์แบ่งปันความคิดและประสบการณ์ด้วยคำพูดของตนเอง
  • หลีกเลี่ยงคำถามนำที่อาจทำให้คำตอบของผู้ให้สัมภาษณ์มีอคติ
  • พิจารณาภาษากายและสัญญาณอวัจนภาษาของผู้ให้สัมภาษณ์นอกเหนือจากการตอบสนองทางวาจา

บทสรุป

การสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกและความเข้าใจอันมีค่าในหัวข้อหรือประเด็นเฉพาะ เมื่อปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสัมภาษณ์ นักวิจัยสามารถรับประกันคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลที่รวบรวมได้

โดยสรุปแล้ว การใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกมีส่วนอย่างมากต่อคุณภาพและความถูกต้องของการวิจัย การสัมภาษณ์ที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด นักวิจัยสามารถทำความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับประสบการณ์และมุมมองของบุคคล และรวบรวมข้อมูลที่มีรายละเอียดครบถ้วน หากคุณสนใจที่จะทำการวิจัยที่มีคุณภาพ ให้พิจารณารวมการสัมภาษณ์เชิงลึกไว้ในระเบียบวิธีวิจัยของคุณ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)