คลังเก็บป้ายกำกับ: ครอบครัวและเพื่อน

ในกิตติกรรมประกาศ ต้องขอบคุณใครบ้าง

ในกิตติกรรมประกาศ ต้องเขียนขอบคุณใครบ้าง

ส่วนกิตติกรรมประกาศของเอกสารการวิจัยเป็นที่ที่คุณสามารถแสดงความขอบคุณต่อบุคคลและองค์กรที่ช่วยเหลือคุณในระหว่างกระบวนการวิจัย ในส่วนนี้ คุณควรขอบคุณใครก็ตามที่มีส่วนสำคัญในการวิจัยของคุณ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา สมาชิกคณะกรรมการ และนักวิจัยคนอื่นๆ นอกจากนี้ คุณยังควรขอบคุณบุคคลหรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพยากร หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ สำหรับการวิจัยของคุณ

เมื่อตัดสินใจว่าจะขอบคุณใคร ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

  1. ที่ปรึกษาและสมาชิกคณะกรรมการ: ขอขอบคุณที่ปรึกษาและสมาชิกคณะกรรมการของคุณสำหรับคำแนะนำ การสนับสนุน และคำติชมตลอดกระบวนการวิจัย
  2. นักวิจัยคนอื่นๆ: ขอบคุณนักวิจัยคนอื่นๆ ที่มีส่วนสำคัญในการวิจัยของคุณ เช่น ผู้ที่ให้ข้อมูล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่นๆ
  3. ผู้สนับสนุนทางการเงิน: ขอบคุณบุคคลหรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับการวิจัยของคุณ เช่น ทุน ทุนการศึกษา หรือผู้สนับสนุน
  4. การสนับสนุนจากสถาบัน: ขอบคุณสถาบันหรือองค์กรใดๆ ที่ให้การสนับสนุนการวิจัยของคุณ เช่น ห้องสมุด ศูนย์วิจัย หรือห้องปฏิบัติการ
  5. ครอบครัวและเพื่อน: ขอบคุณครอบครัวและเพื่อนของคุณสำหรับการสนับสนุนและให้กำลังใจในระหว่างกระบวนการวิจัย

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าส่วนกิตติกรรมประกาศควรสั้นและตรงประเด็น และควรจำกัดไว้เฉพาะผู้ที่มีส่วนสำคัญในการวิจัยของคุณ คุณควรเจาะจงและเป็นส่วนตัวในข้อความขอบคุณและกล่าวถึงวิธีการที่บุคคลหรือองค์กรนั้นช่วยเหลือคุณอย่างชัดเจน

โดยสรุป ส่วนการรับทราบเป็นที่สำหรับแสดงความขอบคุณต่อบุคคลและองค์กรที่ช่วยเหลือคุณในระหว่างกระบวนการวิจัย คุณควรขอบคุณใครก็ตามที่มีส่วนสำคัญในการวิจัยของคุณ เช่น ที่ปรึกษา สมาชิกคณะกรรมการ นักวิจัยคนอื่น ๆ ผู้สนับสนุนทางการเงิน การสนับสนุนสถาบัน และครอบครัวและเพื่อน ๆ โปรดทราบว่าส่วนกิตติกรรมประกาศควรสั้นและตรงประเด็น และควรจำกัดไว้เฉพาะผู้ที่มีส่วนสำคัญในการวิจัยของคุณ และระบุข้อความขอบคุณของคุณอย่างเฉพาะเจาะจงและเป็นส่วนตัว

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)