คลังเก็บป้ายกำกับ: ความก้าวหน้าทางสังคม

ทฤษฎีการพัฒนา

ทฤษฎีการพัฒนา

ทฤษฎีการพัฒนาเป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจกระบวนการ ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา ทฤษฎีการพัฒนาพยายามที่จะระบุตัวขับเคลื่อนหลักของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม และเพื่ออธิบายว่าสังคมต่างๆ ที่ได้พัฒนา

ทฤษฎีการพัฒนาที่แตกต่างกันมากมาย และมักจะใช้แนวทางที่แตกต่างกันเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการพัฒนาวิธีการทั่วไปได้แก่ 

1. ทฤษฎีความทันสมัย: ทฤษฎีนี้เสนอว่าการพัฒนานั้นขับเคลื่อนโดยการนำเทคโนโลยี สถาบัน และค่านิยมสมัยใหม่มาใช้ในสังคมที่ทันสมัยกว่านั้นได้รับการพัฒนามากขึ้น

2. ทฤษฎีการพึ่งพา: ทฤษฎีนี้เสนอว่าการพัฒนาถูกขัดขวางโดยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา โดยประเทศที่พัฒนาแล้วใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและแรงงานของประเทศกำลังพัฒนา

3. ทฤษฎีโครงสร้างนิยม: ทฤษฎีนี้เสนอว่าการพัฒนาขับเคลื่อนโดยโครงสร้างพื้นฐานของสังคม เช่น ระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

4. ลัทธิเสรีนิยมใหม่: ทฤษฎีนี้เสนอว่าการพัฒนาขับเคลื่อนโดยตลาดเสรีการค้าเสรี
และการแทรกแซงของรัฐบาลอย่างจำกัด และนโยบายที่ส่งเสริมเป้าหมายเหล่านี้จะนำไปสู่การพัฒนา

การทำความเข้าใจทฤษฎีการพัฒนามีความสำคัญเนื่องจากให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม และสามารถแจ้งการตัดสินใจเชิงนโยบายที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)