คลังเก็บป้ายกำกับ: ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ

ทำไมห้ามตีพิมพ์บทความซ้ำซ้อน 

ห้ามเผยแพร่บทความที่ซ้ำกัน เนื่องจากเป็นการบ่อนทำลายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และอาจนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิดได้

เมื่อผู้เขียนส่งต้นฉบับเรื่องเดียวกันหรือบางส่วนที่สำคัญของต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมากกว่าหนึ่งฉบับโดยไม่ได้รับการอ้างอิงหรืออนุญาตที่เหมาะสม จะถือเป็นการไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการรูปแบบหนึ่ง และอาจถือเป็นการฝ่าฝืนแนวทางจริยธรรมในการวิจัย สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด และอาจบ่อนทำลายความสมบูรณ์ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

การตีพิมพ์ซ้ำยังสร้างความสับสนในชุมชนวิชาการ เนื่องจากอาจเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะระหว่างบทความต้นฉบับและบทความที่ซ้ำกัน สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความสับสนในหมู่นักวิจัยและทำให้ผู้อื่นต่อยอดจากการวิจัยได้ยาก

นอกจากนี้ การส่งต้นฉบับเดียวกันไปยังวารสารหลายฉบับอาจใช้พื้นที่และทรัพยากรของวารสารเหล่านั้น ทำให้นักวิจัยรายอื่นเผยแพร่ผลงานของตนได้ยากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจทำให้ผู้ตรวจทานและบรรณาธิการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งต้องประเมินต้นฉบับเดียวกันหลายครั้ง

นอกจากนี้การเผยแพร่บทความซ้ำยังเป็นการทำลายชื่อเสียงของผู้วิจัยและวารสารอีกด้วย นักวิจัยที่มีส่วนร่วมในแนวปฏิบัตินี้อาจถูกลงโทษทางวินัยโดยสถาบันของตน และวารสารอาจสูญเสียความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงในชุมชนวิชาการ

กล่าวโดยสรุป ห้ามเผยแพร่บทความที่ซ้ำกันเนื่องจากเป็นการบ่อนทำลายความสมบูรณ์ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด สร้างความสับสนในชุมชนวิชาการ อาจใช้ทรัพยากรของวารสาร ทำลายชื่อเสียงของนักวิจัยและ วารสารและอาจถือเป็นการฝ่าฝืนแนวทางจริยธรรมในการวิจัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ตีพิมพ์บทความซ้ำซ้อนได้หรือไม่

การตีพิมพ์บทความซ้ำซ้อนสามารถทำได้หรือไม่

โดยทั่วไปแล้วการเผยแพร่บทความที่ซ้ำกันนั้นไม่สามารถยอมรับได้ การเผยแพร่บทความซ้ำเป็นรูปแบบหนึ่งของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ และอาจถือเป็นการละเมิดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมในการวิจัย

การตีพิมพ์ซ้ำ หรือที่เรียกว่าการคัดลอกผลงานตนเอง คือ การที่ผู้แต่งส่งต้นฉบับเดียวกันหรือส่วนสำคัญของต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมากกว่าหนึ่งฉบับโดยไม่มีการอ้างอิงหรืออนุญาตที่เหมาะสม สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด และอาจบ่อนทำลายความสมบูรณ์ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วารสารมีนโยบายเข้มงวดเกี่ยวกับการตีพิมพ์ซ้ำ และส่วนใหญ่จะปฏิเสธบทความที่เคยตีพิมพ์ไปแล้วหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้ตีพิมพ์ที่อื่น วารสารหลายฉบับยังมีซอฟต์แวร์ตรวจจับการลอกเลียนแบบเพื่อตรวจหาอินสแตนซ์ของสิ่งพิมพ์ที่ซ้ำกัน

นักวิจัยควรมีความโปร่งใสเกี่ยวกับที่มาของผลงาน และควรเปิดเผยสิ่งพิมพ์หรือผลงานที่ส่งก่อนหน้านี้ พวกเขาควรได้รับอนุญาตจากผู้จัดพิมพ์ต้นฉบับก่อนที่จะส่งต้นฉบับที่เคยตีพิมพ์แล้วหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้ตีพิมพ์ที่อื่น

กล่าวโดยสรุป การตีพิมพ์ซ้ำหรือการคัดลอกผลงานตนเองเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และอาจถือเป็นการละเมิดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมในการวิจัย นักวิจัยควรมีความโปร่งใสเกี่ยวกับที่มาของผลงาน เปิดเผยสิ่งพิมพ์หรือผลงานที่ส่งก่อนหน้านี้ และได้รับอนุญาตจากผู้จัดพิมพ์ต้นฉบับก่อนที่จะส่งต้นฉบับที่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้ตีพิมพ์ที่อื่น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)