คลังเก็บป้ายกำกับ: งานวิจัยครู

การสร้างนวัตกรรมของงานวิจัยครู

การสร้างนวัตกรรมของงานวิจัยครู ทำอย่างไร มีวิธีการทำงานอย่างไรบ้าง พร้อมตัวอย่างนวัตกรรม

นวัตกรรมการวิจัยของครู หมายถึง กระบวนการสร้างวิธีการใหม่และสร้างสรรค์ในการทำวิจัยทางการศึกษา อาจเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี วิธีการ หรือแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิผลของการวิจัยของครู ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนบางส่วนที่สามารถดำเนินการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในการวิจัยของครู:

  1. ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน: ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างครู นักวิจัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในการศึกษา สิ่งนี้สามารถช่วยสร้างแนวคิดและแนวทางใหม่ในการวิจัย
  2. เปิดรับเทคโนโลยี: เปิดรับเทคโนโลยีและใช้เพื่อดำเนินการวิจัยในรูปแบบใหม่และสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องมือสำรวจออนไลน์ ซอฟต์แวร์การแสดงข้อมูล หรือความจริงเสมือนเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
  3. จัดลำดับความสำคัญของการปฏิบัติจริง: จัดลำดับความสำคัญของการปฏิบัติจริงและความเกี่ยวข้องในการวิจัยโดยเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครูและนักเรียนมากที่สุด สิ่งนี้สามารถช่วยให้แน่ใจว่าผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้
  4. ส่งเสริมวัฒนธรรมการสอบถาม: ส่งเสริมวัฒนธรรมการสอบถามในหมู่ครูโดยกระตุ้นให้พวกเขาถามคำถาม สำรวจแนวคิดใหม่ และแบ่งปันผลการวิจัยของพวกเขา
  5. ให้การพัฒนาทางวิชาชีพ: ให้โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพสำหรับครูในการเรียนรู้วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
  6. ใช้วิธีการแบบผสม: ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม ผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นในประเด็นหนึ่งๆ
  7. สนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ: สนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวข้องกับครูที่ทำการวิจัยในห้องเรียนของตนเองเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติของพวกเขา

ตัวอย่างของนวัตกรรมในการวิจัยของครู คือ การใช้การเล่าเรื่องดิจิทัลเป็นวิธีการสำหรับครูในการรวบรวมและแบ่งปันผลการวิจัยของพวกเขา การเล่าเรื่องแบบดิจิทัลเป็นวิธีการสำหรับครูในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเรื่องเล่าแบบมัลติมีเดียที่รวมข้อความ รูปภาพ และเสียงเข้าด้วยกัน สิ่งนี้ช่วยให้อาจารย์สามารถแบ่งปันผลการวิจัยของพวกเขาด้วยวิธีที่มีส่วนร่วมและโต้ตอบได้มากขึ้น

โดยสรุป นวัตกรรมการวิจัยของครู หมายถึง กระบวนการสร้างแนวทางใหม่และสร้างสรรค์ในการทำวิจัยทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการวิจัยของครู สิ่งสำคัญคือต้องส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เปิดรับเทคโนโลยี จัดลำดับความสำคัญของการปฏิบัติจริง ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการสืบค้น พัฒนาวิชาชีพ ใช้วิธีการแบบผสมผสาน และส่งเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตัวอย่างของนวัตกรรมในการวิจัยของครูคือการใช้การเล่าเรื่องดิจิทัลเป็นวิธีการสำหรับครูในการรวบรวมและแบ่งปันผลการวิจัยของพวกเขา ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเรื่องเล่าแบบมัลติมีเดีย ครูสามารถแบ่งปันผลการวิจัยของพวกเขาด้วยวิธีที่มีส่วนร่วมและโต้ตอบได้มากขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)