คลังเก็บป้ายกำกับ: จริยธรรมของข้อมูล

ทำความเข้าใจการคัดลอกผลงานในบทความวิจัย

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานในบทความวิจัย

ในการเขียนเชิงวิชาการ การลอกเลียนแบบถือเป็นเรื่องจริงจังมาก ถถือเป็นการหยิบเอางานหรือไอเดียของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง ในบทความวิจัย การลอกเลียนแบบอาจมีได้หลายรูปแบบ รวมถึงการคัดลอกข้อความทั้งส่วน การถอดความงานของผู้อื่นโดยไม่ให้เครดิต หรือการใช้ข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ในบทความนี้ เราจะสำรวจประเภทต่างๆ ของการคัดลอกผลงานที่สามารถเกิดขึ้นได้ในบทความวิจัย ตลอดจนวิธีหลีกเลี่ยง

Plagiarism ในบทความวิจัยคืออะไร?

การลอกเลียนบทความวิจัยมีได้หลายรูปแบบ ได้แก่

1. การคัดลอกข้อความทั้งส่วน

การคัดลอกข้อความทั้งส่วนจากแหล่งอื่นโดยไม่มีการอ้างอิงเป็นหนึ่งในรูปแบบที่ชัดเจนที่สุดของการคัดลอกผลงาน ซึ่งอาจรวมถึงการคัดลอกและวางข้อความจากเว็บไซต์ หนังสือ หรือบทความวิจัยอื่นๆ

2. ถอดความงานของคนอื่น

การถอดความหมายถึงการนำงานของผู้อื่นมาเรียบเรียงใหม่โดยไม่ให้เครดิตที่เหมาะสมแก่พวกเขา สิ่งนี้สามารถทำได้โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ แต่อย่างใดก็ยังถือว่าเป็นการลอกเลียนแบบ

3. การใช้ข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้ข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการคัดลอกผลงานที่สามารถเกิดขึ้นได้ในบทความวิจัย สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อนักวิจัยใช้ข้อมูลจากการศึกษาอื่นโดยไม่ให้เครดิตหรือเมื่อจัดการข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับสมมติฐานของตนเอง

เหตุใดการคัดลอกผลงานจึงเป็นปัญหาในบทความวิจัย

การคัดลอกผลงานเป็นปัญหาร้ายแรงในบทความวิจัยด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก เป็นการบ่อนทำลายความสมบูรณ์ของการวิจัยเชิงวิชาการ หากนักวิจัยไม่ซื่อสัตย์เกี่ยวกับแหล่งที่มาหรือข้อมูลของตน ผู้อื่นจะทำซ้ำสิ่งที่ค้นพบหรือต่อยอดจากผลงานของตนได้ยาก นอกจากนี้ การลอกเลียนแบบอาจทำลายชื่อเสียงของผู้เขียนและสถาบันที่ผู้เขียนเกี่ยวข้องด้วย

จะหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานในบทความวิจัยได้อย่างไร?

เพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบบทความวิจัย มีหลายสิ่งที่นักวิจัยสามารถทำได้:

1. อ้างอิงแหล่งที่มาอย่างเหมาะสม

เมื่อใช้งานหรือแนวคิดของผู้อื่น สิ่งสำคัญคือต้องให้เครดิตที่เหมาะสมแก่พวกเขาโดยการอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งรวมถึงการอ้างอิงในข้อความและรายการอ้างอิงที่ส่วนท้ายของบทความ

2. ถอดความอย่างระมัดระวัง

หากนักวิจัยจำเป็นต้องถอดความงานของผู้อื่น ควรทำอย่างระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ให้เครดิตอย่างเหมาะสม วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการใช้เครื่องหมายอัญประกาศล้อมรอบเครื่องหมายอัญประกาศโดยตรงและเปลี่ยนคำในข้อความที่เหลือด้วยคำพูดของคุณเอง

3. ใช้ข้อมูลอย่างมีจริยธรรม

เมื่อใช้ข้อมูลจากการศึกษาอื่น นักวิจัยควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ให้เครดิตอย่างถูกต้องและได้รับอนุญาตจากผู้เขียนต้นฉบับ นอกจากนี้ นักวิจัยไม่ควรปรับเปลี่ยนข้อมูลให้สอดคล้องกับสมมติฐานของตนเอง

บทสรุป

การคัดลอกผลงานเป็นปัญหาร้ายแรงในบทความวิจัยที่สามารถทำลายความสมบูรณ์ของงานวิจัยทางวิชาการและทำลายชื่อเสียงของผู้เขียนและสถาบัน เพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน นักวิจัยควรอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง ถอดความอย่างระมัดระวัง และใช้ข้อมูลอย่างมีจริยธรรม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)